Persoonlijkheid en hersenconnectiviteit

GGZ Vaktijdschrift GGZV

Persoonlijkheid en hersenconnectiviteit

Valt persoonlijkheid te relateren aan hersenconnectiviteit tussen 2 personen?

In de komende editie van GGZ Vaktijdschrift wordt een nieuwe pilot studie gepresenteerd dat is uitgevoerd door onder meer de Ludwich Maximillian Universiteit in München.

Deze studie één van de eerste pogingen om een directe neurofysiologische relatie tussen connectiviteit en persoonlijkheid te onderzoeken. Onderzoek hiernaar is van belang om de neurale processen die onderhevig zijn aan cognitief functioneren en sociale gedragingen te ontdekken. Voor behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) mogelijk essentiële informatie.

Voor deze studie werd bij 14 proefpersonen een persoonlijkheidsvragenlijst afgenomen. Tevens werd er EEG gemeten. Dit EEG werd vergeleken met het EEG tijdens een sociale interactie. Voor de hersenactiviteit werden twee correlatiematen berekend die zijn gebaseerd op hersengolven, namelijk: intra-persoonlijke correlatie (samenhang linker- en rechterhemisfeer) en interpersoonlijke correlatie (samenhang EEG activiteit persoon A en persoon B).

Emotionaliteit beïnvloedt onderlinge EEG correlatie

De persoonlijkheidsfactor emotionaliteit blijkt invloed te hebben op de intra-persoonlijke EEG correlatie. Hoe hoger de score op Emotionaliteit des te groter de correlatie tussen het EEG van de linker en rechter hemisfeer. Mogelijk staat dit in verband met onzekerheid en een verhoogd zelfbewustzijn. Er zijn geen overige relaties met persoonlijkheid of overeenkomst in persoonlijkheid tussen koppels gevonden.

Uitgave 3 van GGZ Vaktijdschrift wordt verwacht op 10 juni.

Kijk ook op GGZ Vaktijdschrift | GGZV

Persoonlijkheid en Hersenconnectiviteit, een nieuwe uitdaging? Rechtuijt et al. GGZV 2019.1.29

 

Geen reactie's

Geef een reactie