Persbericht RINO Groep Posterprijs

Janneke Majoor en Mirjam Niemans, RINO

Persbericht RINO Groep Posterprijs

Janneke Majoor heeft afgelopen vrijdag de RINO Groep posterprijs in ontvangst mogen nemen tijdens het 11e jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Het jaarcongres stond in het teken van seksualiteit. De winnende poster presenteerde de uitkomsten van onderzoek naar ‘Pleegzorg en breakdown – een relatie met secundaire traumatische stress?’. Dit onderzoek is uitgevoerd van februari 2017 tot december 2018 bij Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) instelling Jeugdhulp Friesland.

‘Soms zijn de gevolgen van pleegouderschap zo ingrijpend dat pleegouders het niet meer volhouden en het kind weg moet uit het pleeggezin; een zogenoemde ‘breakdown’. Dit komt voor bij ongeveer een derde van de pleegzorgplaatsingen. Het risico op een breakdown neemt toe bij kinderen met ernstige gedragsproblemen, die vaak samenhangen met een trauma. Pleegouders worden hier regelmatig aan blootgesteld. Er bleek geen relatie te bestaan tussen secundaire traumatische stress bij pleegouders, traumatische stress bij pleegkinderen en een breakdown. Wel blijkt bij 69 procent van de pleegkinderen sprake van traumatische stress. Ook blijkt dat een breakdown ruim twee keer zo vaak voorkomt bij pleegouders die eerder een breakdown hebben meegemaakt’, vertelde Janneke Majoor tijdens haar speech. Zij roept daarom het werkveld op om:

  • Pleegkinderen preventief te screenen op trauma’s;
  • Pleegouders te ondersteunen in traumasensitief opvoeden;
  • Goede nazorg te bieden aan pleegouders met een breakdown;
  • Bij een nieuwe plaatsing een eerder meegemaakte breakdown mee te wegen.

 

Prof. dr. Sako Visser, voorzitter van de vakjury: ‘Het onderwerp pleegzorg en breakdown is ontzettend relevant. In de praktijk krijgt dit helaas veel te weinig aandacht en daarom is het goed dat die aandacht er meer komt. De poster zelf was kernachtig, overzichtelijk en had de mooiste vormgeving. Een terechte winnaar.’

Geen reactie's

Geef een reactie