Persbericht Menzis: Forse toename chronische ziekten dreigt

Menzis Persbericht

Persbericht Menzis: Forse toename chronische ziekten dreigt

Wageningen, 17 april 2019

Preventie en inzet leefstijl moeten trend een halt toeroepen


“Alleen wanneer het de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én burgers lukt om preventie en leefstijl in de gehele zorgketen een plek te geven, kunnen we de explosieve toename van chronische ziekten een halt toeroepen”. Een stevige uitspraak van Menzis-directeur Gijs Rotteveel op het Zorgvisie Preventie congres. Zijn relaas sluit aan bij prognoses over leefstijl gerelateerde aandoeningen: die liegen er niet om. “Een aanzienlijk deel van de aandoeningen die druk zetten op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg zijn deels in te perken door een gezonde leefstijl. Zorgorganisaties moeten niet pas in de actiestand wanneer het lichaam ‘stuk is’, maar eerder interveniëren.”

Diverse onderzoeken en prognoses laten geen rooskleurig beeld zien van de toename van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Het RIVM becijferde in 2018 bijvoorbeeld dat het aantal volwassenen met overgewicht stijgt van 49% in 2015 naar 62% in 2040. Hetzelfde rapport voorspelt dat de verhouding volwassenen met één of meer chronische aandoeningen stijgt van 50% in 2015 tot 54% in 2040. Rotteveel: “In sommige regio’s waar Menzis veel verzekerden heeft, zoals Twente en Noord-Oost Groningen kan de risicogroep met overgewicht zelfs tot 55-65% stijgen. Het is maar een greep uit de diverse rapporten van verschillende onderzoeksinstituten. De inschattingen kunnen soms verschillen, de trends die ze laten zien zijn echter zonneklaar. We moeten nú actie ondernemen op het verbeteren van de kwaliteit van leven.”

Van algemene preventie tot gerichte interventies

“Zowel voor mensen die nog volledig vitaal zijn als voor mensen die in diverse mate last hebben van een aandoening zijn preventieve middelen of programma’s beschikbaar”, licht Rotteveel toe. Gezonder leven begint met inzicht in de eigen gezondheid. Het SamenGezond programma is bijvoorbeeld voor alle Nederlanders binnen handbereik en biedt naast inzicht ook coaching en advies op het gebied van voeding, slaap, ontspanning, mentaal welzijn, beweging en leefstijl. Leefstijlinterventies zoals de GLI kunnen mensen met een bepaald risicoprofiel ondersteunen. Verder moeten gerichte interventies voor mensen met specifieke aandoeningen, zoals Diabetes type II, patiënten helpen minder medicatie te gebruiken en de gezondheidsrisico’s te verlagen. “Denk daarbij aan projecten zoals Herstelcirkel in de Wijk. Op de hele as van gezond tot ziek moet preventie een rol spelen om een zwaardere zorgvraag in de toekomst te helpen voorkomen.”

Samenwerking

Rotteveel: “Onze ambitie is om de ervaren gezondheid van de inwoners in de regio’s waar wij veel verzekerden hebben te verbeteren en we willen met behulp van preventie het aantal diagnoses voor de grootste chronische aandoeningen verminderen dan wel stabiliseren. We sluiten aan bij de ambities uit het nationaal preventieakkoord.” Maar uiteraard is deze beweging in heel Nederland nodig. Actie op gezondheid moet komen vanuit vele partijen, zoals de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de burger zelf. “Daarbij moeten we in de gehele zorgketen hulp en ondersteuning bij preventie bieden. Dat vereist samenwerking en integratie van het veelzijdige aanbod. De huisarts kan bijvoorbeeld het gesprek met een patiënt aangaan over overgewicht en wijzen op de coachingsmogelijkheden en de GLI. In het ziekenhuis kan preventie een actief onderdeel worden van het tracé voorafgaand en volgend op een behandeling. Die integrale samenwerking is er nu nog onvoldoende.”

Gijs Rotteveel is Menzis-directeur met als aandachtsgebieden Klant, Markt en Preventie.

Geen reactie's

Geef een reactie