Oude dataset ROM wordt definitief vernietigd

Oude dataset ROM wordt definitief vernietigd

Oude dataset ROM wordt definitief vernietigd

Akwa GGZ heeft vorige week besloten om oude patiëntgegevens die waren verkregen uit ROM-metingen (Routine Outcome Monitoring) te vernietigen, zo meldt nieuwsmedium Skipr. De dataset was bedoeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg, maar was in opspraak wegens de vraag of het gebruik hiervan voldeed aan de privacywetgeving.

De betreffende dataset is afkomstig van Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze organisatie verzamelde in het verleden de gegevens van ROM-metingen: vragenlijsten die door cliënten werden ingevuld over (onder andere) de geleverde zorg, hun ervaringen en welbevinden. Voor ggz-instellingen was het verplicht om gegevens vanuit ROM-metingen aan te leveren bij de SBG, welke op landelijke schaal een benchmark voor geestelijke gezondheidszorg wilde creëren.

In 2017 werd door een groep van onder meer psychiaters en psychologen een petitie gestart tegen de werkwijze van de SBG, waarna de aanlevering van ROM-data tijdelijk gestaakt werd. Hoewel de ROM-metingen werden hervat, is de verzameling van gegevens voor een benchmark stopgezet. In 2018 is vervolgens Akwa GGZ (‘alliantie kwaliteit in de ggz’) opgericht; een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsstandaarden voor de ggz ontwikkelt en evalueert, om de zorg te kunnen verbeteren. De SBG verdween en de verkregen gegevens werden in geanonimiseerde vorm overgedragen aan Akwa GGZ.

Nadat de gegevens uit de dataset in mei door de Autoriteit Persoonsgegevens werden bestempeld als persoonsgegevens, waar toestemming van de patiënt voor nodig is, besloot Akwa GGZ de dataset ‘in quarantaine’ te plaatsen. Afgelopen week meldde het kwaliteitsinstituut het volgende op de website over vernietiging van de gegevens:

“In de praktijk blijkt de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk afgenomen. Bovendien is deze database strijdig met onze manier van werken: wij werken met gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Dit heeft voor Akwa GGZ geleid tot het besluit om de database te verwijderen.”

Ook psychiater en columnist Menno Oosterhoff was het niet eens met de werkwijze van Stichting Benchmark GGZ. Lees hier zijn visie over het meten en vergelijken van behandelresultaten.

Geen reactie's

Geef een reactie