Oproep aan Tweede Kamer: stop geweld en uitbuiting

Oproep aan Tweede Kamer: stop geweld en uitbuiting

Oproep aan Tweede Kamer: stop geweld en uitbuiting

Persbericht Fier, 28 april 2021

72 organisaties roepen de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op: Stop geweld en uitbuiting! En begin bij de veiligheid van kinderen en jongeren.

72 organisaties riepen gisteren de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en het toekomstige kabinet op om voorrang te geven aan de bescherming en veiligheid van slachtoffers van geweld en uitbuiting, vooral kinderen en jongeren. Ze vinden het de hoogste tijd om specialistische expertise op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties toegankelijk en duurzaam te organiseren op landelijk niveau.

Geweld in de vorm van verwaarlozing, mishandeling, misbruik, (seksuele) uitbuiting of online geweld is na verkeersongevallen de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. De vele slachtoffers van geweld verdienen de best mogelijke zorg.

De 72 organisaties doen aanbevelingen voor een goede lokale, regionale én landelijke aanpak met onder meer richtlijnen voor signalering, triage, behandeling en heldere afspraken over hulp op elk niveau. Ze dringen aan op specialistische en integrale zorg: veiligheid en bescherming voor geweldslachtoffers met complexe problemen in landelijke expertise- en behandelcentra. Daarnaast pleiten ze voor verdere ontwikkeling van kennis en behandelingen en ruimte voor innovatie. Goede hulp voor slachtoffers moet steeds voorop staan: offline en online, laagdrempelig en professioneel. Daarbij past een sterk vereenvoudigd systeem voor het bekostigen en verantwoorden van landelijke en specialistische zorg.

Zorgaanbieders, brancheorganisaties (BGZJ, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, FNV Jeugdzorg, Valente, VGN, VOBC), landelijke netwerken (Veilig Thuis, Centrum Seksueel Geweld), behandel- en expertisecentra (Augeo, Fier, Koraal), kinderrechtenorganisaties (Kinderrechtencollectief), ervaringsdeskundigen (ExpEx, Team Kim), advocatenkantoren en andere (commerciële) organisaties laten hun stem horen. Ze roepen de Kamer en het kabinet op:

I. Neem uw stelselverantwoordelijkheid in de strijd tegen geweld en uitbuiting.
II. Onderken dat de aanpak van geweld en uitbuiting specialistische expertise vereist die op lokaal, regionaal én landelijk niveau is geborgd.
III. Geef slachtoffers van geweld en uitbuiting de toekomst die ze verdienen.

De oproep is een initiatief van Fier en Koraal en wordt inmiddels ook breed ondersteund via sociale media. Honderden professionals onderschrijven de oproep op persoonlijke titel, waaronder Francien Lamers-Winkelman (emeritus hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling VU), Conny Rijken (hoogleraar mensenhandel en globalisering, Tilburg University), Ingrid van Wifferen, (gemeenteraad Rotterdam, D66) en Marianne van den Anker (voormalig wethouder Veiligheid en Zorg Rotterdam).

Fier

Fier is landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen én plegers van huiselijk geweld, kindermishandeling, mensenhandel en loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en seksueel geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.

Koraal

Koraal is een landelijk en (boven)regionaal werkend expertise- en behandelcentrum. Koraal biedt jeugdhulp, onderwijs, langdurige zorg, en participatie voor mensen van alle leeftijden met cognitieve en adaptieve beperkingen en/of psychiatrische problemen. Koraal heeft voor deze kwetsbare doelgroep en slachtoffers van geweld en (seksuele) uitbuiting een behandelaanbod dat zich richt op preventie, ambulante en intramurale hulp en is gericht op perspectief. Koraal werkt hierin samen met (keten)partners.

Bekijk hier het volledige document van de oproep aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Geen reactie's

Geef een reactie