Ontwikkelingen in AI: depressie herkennen aan stemgeluid

Ontwikkelingen in AI: depressie herkennen aan stemgeluid

Ontwikkelingen in AI: depressie herkennen aan stemgeluid

Canadese onderzoekers hebben een manier gevonden om depressies te kunnen detecteren aan de hand van iemands stemgeluid. De bevindingen zijn onlangs gepresenteerd op de Canadese Conferentie voor Artificial Intelligence (AI, kunstmatige intelligentie). De ontdekking biedt perspectief voor een snellere signalering van depressieve gevoelens in de toekomst.

Met behulp van algoritmen blijkt een computer in staat te zijn om in de klank van een stem aanwijzingen te vinden die duiden op een depressie. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van eerdere onderzoeken die erop wijzen dat het timbre van onze stem informatie bevat over onze gemoedstoestand.

Klank van depressie

Door gestandaardiseerde datasets van klanken te gebruiken, kon een methode worden ontwikkeld om een computer te leren welke klanken (mogelijk) aan depressiviteit gelinkt kunnen worden. Het uiteindelijke doel hiervan is om applicaties te ontwikkelen die kunnen helpen bij het diagnosticeren van klachten.

Het onderzoeksteam geeft aan dat ze mogelijk zullen toewerken naar de ontwikkeling van een mobiele app, waarbij gegevens worden verzameld over het stemgeluid van de gebruiker. De app registreert dan het natuurlijke stemgeluid, en zal vervolgens in staat zijn om wisselingen in iemands gemoedstoestand te signaleren aan de hand van indicatoren zoals klankkleur. Hiermee zou de app als een soort ‘depressie-indicator’ kunnen fungeren.

Toepassing in de zorg

Zulke technologieën zouden ondersteuning kunnen bieden bij behandelingen van zorgverleners, en zouden mensen kunnen helpen om inzicht te krijgen in het patroon van hun gevoelens en schommelingen daarin. Het huidige onderzoek is een stap in de richting naar de realisatie hiervan. Eerder verscheen al de Engelstalige app genaamd Moodpath, waarbij gebruikers door vragen te beantwoorden inzicht kunnen krijgen in hun geestelijke gezondheid. Met de nieuwe ontwikkelingen zou een app echter meer ‘zelfstandig’ informatie kunnen vergaren om een beeld te vormen over de emoties van de gebruiker.

Het onderzoeksartikel is gepubliceerd in een naslagwerk van de conferentie en is hier te verkrijgen. Een overzicht van ggz-gerelateerde apps is te vinden via de Appwijzer.

Geen reactie's

Geef een reactie