NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar in vier regio’s met wachttijden boven de Treeknormen voor de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Uit het onderzoek blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn voor alle zorgverzekeraars bij het uitvoeren van hun zorgplicht. Bij twee zorgverzekeraars ziet de NZa zulke tekortkomingen dat zij een formele maatregel hebben gekregen. Deze zorgverzekeraars krijgen zes maanden de tijd om dit te verbeteren. Wanneer zij dit onvoldoende oppakken, kan de NZa de maatregel publiceren.

Verbeterpunten

De twee zorgverzekeraars die een formele maatregel hebben gekregen scoorden onvoldoende op enkele onderdelen. Maar voor alle vier de zorgverzekeraars geldt dat zij de invulling van hun zorgplicht moeten verbeteren. De grootste verbeterpunten zijn het in beeld krijgen van de knelpunten in het aanbod, de acties die zij daarop nemen en het evalueren en bijstellen van deze acties. De NZa verwacht van alle vier de zorgverzekeraars dat zij de verbeterpunten opvolgen. Uit vervolgonderzoek moet blijken of er meer stappen nodig zijn.

Proactieve houding

Voor dit onderzoek is in kaart gebracht of zorgverzekeraars proactief te werk gaan als het gaat om het nakomen van hun zorgplicht. De NZa keek naar wat zorgverzekeraars doen om in beeld te krijgen wat de regionale zorgbehoefte en het zorgaanbod is en de eventuele knelpunten die zij daar zien. Ook is de proactieve houding van zorgverzekeraars onderzocht als het gaat om het voldoende vervullen van hun regierol in de regio en het terugdringen van wachtlijsten en wachttijden. De NZa heeft de vier zorgverzekeraars, net als brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, een brief gestuurd met de onderzoeksresultaten.

Sturende rol zorgverzekeraar

De toegang tot zorg is geen vanzelfsprekendheid meer. Dit is een ingewikkeld probleem waar alle partijen in het zorgstelsel verantwoordelijk voor zijn. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die nodig is. Van zorgverzekeraars verwacht de NZa dat zij de zorgvraag en het zorgaanbod in de regio goed in de gaten houden en hierop sturen. Op deze manier kunnen zij hun verzekerden helpen aan tijdige, bereikbare en passende zorg.

Hoewel de NZa niet bekendmaakt op welke zorgverzekeraars het bericht van toepassing is, gaat het volgens de Volkskrant om de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland: Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis. De formele maatregel zou zijn opgelegd aan CZ en Menzis. Het volledige artikel van de Volkskrant vind je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie