Nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen gepubliceerd

Nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen gepubliceerd

Nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen gepubliceerd

17 december 2020

Een werkgroep van patiënten en professionals heeft de nieuwe zorgstandaard Dissociatieve stoornissen ontwikkeld, die is gepubliceerd door Akwa GGZ. Dit is de eerste kwaliteitsstandaard in Nederland voor mensen met een dergelijke stoornis. In ons land kregen in 2016 ongeveer 4.000 mensen de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis [1] en bij ten minste evenveel patiënten werd één van de andere dissociatieve stoornissen gediagnostiseerd [2]. De standaard beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een dergelijke stoornis.

Dissociatieve stoornis

Dissociatie is een verstoring of onderbreking in de normale integratie van bewustzijn, geheugen, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze ‘los’ van zichzelf of de omgeving raken. Gedachten, gevoelens of het lichaam lijken niet van hen te zijn; de tijd lijkt veel sneller of langzamer te gaan; gebeurtenissen of belevenissen worden vergeten; iemand kan stemmen horen of het gevoel hebben uit meerdere persoonlijkheidstoestanden te bestaan.

Wim van den Brink, voorzitter van de werkgroep: “Het is geweldig dat er na een intensief proces een werkbaar compromis is bereikt over een groep stoornissen waarover nog relatief weinig bekend is. De zorgstandaard erkent het bestaan van de verschillende dissociatieve stoornissen, geeft een genuanceerde beschrijving van mogelijke oorzaken en presenteert alle mogelijke vormen van behandeling. Voor de patiënt en behandelaar is het een heldere leidraad om samen te beslissen wat de best passende zorg en behandeling is.”

Inhoud zorgstandaard

Mensen met een dissociatieve stoornis melden zich vaak eerst met andere klachten. Voordat er een dissociatieve stoornis gediagnosticeerd wordt, heeft de patiënt vaak al een jarenlang traject in de ggz achter de rug. De zorgstandaard beschrijft vijf typen dissociatieve stoornissen, helpt patiënten bij het vinden van de juiste hulp en biedt professionals handvatten voor de complexe diagnostiek en behandeling. Professionals kunnen dissociatieve stoornissen hiermee eerder signaleren en samen met de patiënt tijdiger een adequate behandeling vinden. De standaard beschrijft wanneer het zinvol is om te screenen en waar dan op te letten, en welke instrumenten geschikt zijn voor de diagnostiek.

Vertegenwoordiger MIND: “We zijn blij dat er eindelijk een zorgstandaard is voor mensen met een dissociatieve stoornis. Deze stoornis wordt vaak als een ‘restcategorie’ gezien in bijvoorbeeld onderzoeken. We hopen dat met de zorgstandaard onze patiëntengroep beter zichtbaar wordt en dat dissociatieve stoornissen daardoor eerder worden herkend.”

Vertegenwoordiger MIND: “Als je behandeld wilt worden voor een dissociatieve stoornis kom je nu nog op een lange wachtlijst terecht. Het zou mooi zijn als patiënten dankzij de zorgstandaard betere toegang tot zorg krijgen en sneller geholpen worden.”

Een breed gedragen standaard

De zorgstandaard is ontwikkeld door een werkgroep met afvaardiging van patiënten en professionals en zoveel mogelijk gebaseerd op actuele en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Patiënten- en beroepsverenigingen in de ggz hebben de standaard geautoriseerd waardoor de kwaliteitsstandaard breed gedragen wordt.

Bekijk hier de nieuwe zorgstandaard.
Alle kwaliteitsstandaarden voor de ggz staan op www.ggzstandaarden.nl.

[1] Bron: CBS Statline. DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, zorgkenmerken.
[2] Bron: zorgstandaard Dissociatieve stoornissen


Beeld door Matthijs van der Ven

Geen reactie's

Geef een reactie