Literatuurstudie naar neurofeedback bij ADHD en/of slaapproblemen

Literatuurstudie naar neurofeedback bij ADHD en/of slaapproblemen

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Ludwig Maximilian Universiteit München en Hersencentrum Amsterdam hebben literatuur verzameld met betrekking tot EEG neurofeedback therapie (E-NFT). Ze richtten zich specifiek op  symptomen die passen bij aandachtstekort en hyperactiviteit (ADHD) en slapeloosheid (insomnia). Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Applied Neuroscience and Mental Health, uitgegeven door GGZ op ggz.nl.

Annel Koomen, Daniel Keeser, Sonja Verhagen

Elektro-encefalografie neurofeedbacktraining (E-NFT) is een methode waarvan wordt beschreven dat het mensen kan ondersteunen om hersenactiviteit te reguleren. E-NFT wordt vooral toegepast bij mensen met specifieke klachten op het gebied van aandachttekort en hyperactiviteit, vaak in het kader van ADHD. Echter, ook gezonde mensen proberen met de techniek hun cognitieve vaardigheden te verbeteren en, al dan niet succesvol hun slaapgedrag.

Het bewijs van E-NFT voor de behandeling van aandachtsproblemen bij ADHD staat ter discussie, net als de gesuggereerde werkzaamheid van E-NFT voor het verminderen van slaapproblemen bij personen die lijden aan slapeloosheid.

De beoordeelde literatuur voor de huidige literatuur-review levert sterke aanwijzingen dat standaard E-NFT-protocollen een positieve langdurig effect hebben op de symptomen onoplettendheid en hyperactiviteit/impulsiviteit, bij kinderen met ADHD.

Bij gezonde kinderen en jongeren volwassenen, blijkt E-NFT in meer of mindere mate aandacht te verbeteren en impulsiviteit te verminderen. Bovendien zijn positieve effecten van E-NFT gedocumenteerd op de latentie van het inslapen en op vermoeidheid bij gezonde individuen.

Slaapverbeteringen zijn ook gevonden in slapeloosheidspatiënten na standaard E-NFT, hoewel deze subjectieve slaapverbeteringen lijken af te hangen van niet-specifieke E-NFT-training effecten.

Bekijk het volledige artikel
E-NFT, attention and sleep in pdf
E-NFT, attention and sleep in html

Geen reactie's

Geef een reactie