Mentale gezondheid op de (lokale) politieke agenda

Mentale gezondheid op de (lokale) politieke agenda

Mentale gezondheid op de (lokale) politieke agenda

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg hebben politieke partijen de gelegenheid om hun toekomstplannen weer extra onder de aandacht te brengen bij de lokale gemeenschap. In Den Haag buigen jongeren zich over diverse maatschappelijke kwesties, zoals hoe het ervoor staat met de veiligheid in de stad, hoe kansenongelijkheid kan worden aangepakt en hoe er ook vanuit de politiek meer kan worden bijgedragen aan de mentale gezondheid van de jongere inwoners. In het programma Haagse jongeren geven raad van Den Haag FM gingen jongeren het gesprek aan met politieke partijen en legden ze deze en andere vraagstukken aan hen voor.

Voorafgaand aan dit speciale stadsgesprek over de aankomende verkiezingen, vertelde jongerenwerker Eva Nassy aan Den Haag FM welke problemen zij zoal tegenkomt bij de jongere generatie in de stad. Zeker op het gebied van geestelijke gezondheidszorg valt er volgens Nassy nog een hoop winst te behalen: “Vooral in coronatijd kwam naar boven dat sommige mensen echt een uitzichtloos gevoel hadden. Ze hebben wel de behoefte om erover te praten, maar weten gewoon niet bij wie ze terechtkunnen. […] Den Haag heeft in die zin een slechte sociale kaart. Mensen kunnen nergens zien waar ze heen kunnen en hoe lang de wachtlijsten zijn op verschillende plekken. Voor jongeren die hulp willen zijn er best veel mogelijkheden, maar die moeten ze wel kunnen vinden.”

“Jongeren moeten weten dat ze erover kunnen praten en dat dat belangrijk is om te doen”, benadrukt Nassy. “Ook mensen die het beleid maken en het geld verdelen moeten dat weten. Ik merk vaak dat zij het heel mooi weten te brengen, maar dat ze over de moeilijke dingen heenstappen. Het praatje is er, maar ze laten niet weten hoe ze een concrete oplossing precies voor zich zien.” Het stadsgesprek bood daarom een mooie kans om te onderzoeken welke plannen er bij de politieke partijen liggen om deze situatie te verbeteren, en gaf tevens de gelegenheid om een aantal belangrijke pijnpunten aan te kaarten.

Zo kwam in het gesprek herhaaldelijk naar voren dat jongeren zich niet genoeg gehoord voelen wanneer zij tegen problemen aanlopen. Zelf geven ze aan dat ze vanuit de politiek graag zouden zien dat men zich meer inleeft in de situatie van studenten en jongeren in het algemeen, en dat er binnen de doelgroep meer mag worden geïnformeerd naar waar behoefte aan is en hoe er geholpen kan worden. Er zijn al diverse mooie initiatieven die zich inzetten om jongeren met problemen te helpen, en die het gat tot de geestelijke gezondheidszorg – die er nu vaak nog is – soms (deels) kunnen vullen. Maar dan is er binnen de politiek wel voldoende aandacht, inzet en tevens budget nodig om onder andere dit soort initiatieven te steunen en mee te denken over verdere oplossingen.

De thema’s die in het stadsgesprek van Den Haag FM aan bod kwamen, zullen ook voor veel andere regio’s herkenbaar en relevant zijn. Bekijk en beluister hieronder de uitzending van Haagse jongeren geven raad terug en laat je inspireren voor de verkiezingen in jouw eigen gemeente op woensdag 16 maart.

(Het eerste kwartier van het stadsgesprek is door een technisch probleem helaas niet opgenomen.)

Geen reactie's

Geef een reactie