Mentale gezondheid heeft baat bij pauze van sociale media

Mentale gezondheid heeft baat bij pauze van sociale media

Mentale gezondheid heeft baat bij pauze van sociale media

Een team van Britse wetenschappers heeft onderzocht welk effect het – tijdelijk – stoppen met het gebruik van sociale media heeft op de mentale gezondheid. De resultaten zijn positief en kunnen er volgens de onderzoekers aan bijdragen dat men de (eigen) geestelijke gezondheid in de toekomst beter kan managen. Een week lang pauze houden van sociale media zorgde er bij de proefpersonen namelijk voor dat er duidelijke verbetering optrad in hun welzijn, en het verminderde klachten van depressie en angst.

Aan het onderzoek deden 154 proefpersonen mee in de leeftijd van 18 tot 72 jaar, die allen dagelijks gebruik maakten van sociale media. Gemiddeld gaven de proefpersonen aan ongeveer 8 uur per week aan sociale media te besteden. Grofweg de helft van de proefpersonen werd gevraagd om een week lang te stoppen met alle sociale media; de andere helft maakte deel uit van de controlegroep en zette hun normale gebruik van sociale media voort.

Na een week bleek er bij de proefpersonen die gestopt waren met sociale media een duidelijk merkbare verbetering te zijn in hun algehele welbevinden, en waren klachten van depressie en angst/onrust verminderd. In de controlegroep waren de verschillen in mentale gezondheid voor en na het experiment veel kleiner.

Hoofdonderzoeker Jeff Lambert vertelt over de bevindingen van het onderzoek: “Het scrollen op sociale media is zo normaal geworden, dat velen van ons het bijna zonder na te denken doen, vanaf het moment dat we opstaan tot het moment dat we weer gaan slapen. We weten dat het gebruik van sociale media enorm is en dat er in toenemende mate zorgen zijn over het effect op de mentale gezondheid. Met dit onderzoek wilden we daarom bekijken of het de mentale gezondheid ten goede zou komen als mensen simpelweg gevraagd zou worden om een week pauze te nemen van sociale media.”

“Veel van onze deelnemers gaven aan positieve effecten te ondervinden van hun periode zonder sociale media, met een verbeterde stemming en minder angst of onrust. Dit lijkt erop te wijzen dat zelfs een korte pauze al een duidelijke impact kan hebben. Natuurlijk maakt sociale media deel uit van ons leven en is het voor veel mensen een onmisbaar onderdeel van wie ze zijn en hoe ze in contact staan met andere mensen. Maar als je wekelijks uren scrollend op je telefoon doorbrengt en het gevoel hebt dat het je negatief beïnvloedt, dan kan het zinvol zijn om het gebruik van sociale media terug te dringen om te zien of dat helpt.”

Het onderzoeksteam wil de studie nu verder gaan uitbreiden en onderzoeken of een korte pauze van sociale media verschillende doelgroepen kan helpen. Daarnaast willen ze kijken of men ook na een langere periode dan een week nog voordelen ervaart. Deze inzichten kunnen in de toekomst mogelijk van belang zijn bij behandelingen en helpen bij het inzetten van maatregelen om de mentale gezondheid beter in balans te houden.

Lees hier het wetenschappelijke artikel dat gepubliceerd werd in het Amerikaanse tijdschrift Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking.

Geen reactie's

Geef een reactie