Meer verbinding en integratie van dementiezorg met DementieNet

Meer verbinding en integratie van dementiezorg met DementieNet

Meer verbinding en integratie van dementiezorg met DementieNet

Bron: Radboud Universiteit

Eerder deze maand promoveerde Dorien Oostra op haar onderzoek naar de effectiviteit van DementieNet: een project dat zich richt op het creëren van lokale netwerken van geïntegreerde eerstelijns dementiezorg. Samenwerking tussen zorgprofessionals is helaas nog niet vanzelfsprekend en is in de praktijk vaak lastig te realiseren. Verschillende aspecten van de zorg zijn hierdoor minder goed op elkaar afgestemd, wat ook bij patiënten en mantelzorgers kan leiden tot onduidelijkheid over wie welke zorg precies verleent. DementieNet zet zich in om zorgprofessionals met elkaar te verbinden en gaat voor een duurzame transitie naar geïntegreerde dementiezorg, om zo de situatie voor alle betrokkenen te verbeteren.

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren steeds verder stijgen. Door de complexiteit van dementie zijn er veel verschillende professionals betrokken bij de zorg voor thuiswonende mensen met dementie. De samenwerking tussen professionals en coördinatie van de zorg is vaak suboptimaal. Het DementieNet programma had als doel om netwerken van eerstelijns medische zorg en welzijnsprofessionals te vormen om deze interprofessionele samenwerking te verbeteren.

“Dat doen we door zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten”, zo is te lezen op de website van DementieNet. “Het lokale netwerk overlegt samen met de specialistische zorgverleners binnen het bredere netwerk en stemt de zorg perfect af op de behoeften van de patiënt. Dankzij deze persoonlijke aanpak kunnen patiënten langer thuis wonen en krijgen we allemaal meer grip op dementie en de complexe problematiek van kwetsbare ouderen.”

Over het onderzoek

Dit evaluatie onderzoek heeft laten zien dat het DementieNet programma de integratie van dementiezorg heeft verbeterd. Dit effect bleef behouden ook toen na twee jaar het ondersteuningsprogramma stopte. We hebben bruikbare (digitale) tools ontwikkeld die deze transitie ondersteunen door het verbeteren van interprofessionele communicatie en door netwerken in staat te stellen te reflecteren op hun huidige level van integratie. Ook al klinkt samenwerking tussen professionals simpel en logisch, veel tijd en ondersteuning is nodig om het te realiseren in de huidige gefragmenteerde dementiezorg.

Meer informatie over dit project en de netwerken die nu al actief zijn, is te vinden op de website van DementieNet. Het (Engelstalige) proefschrift van Dorien Oostra lees je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie