Jongeren lijden onder gebrekkige jeugd-ggz

Jongeren lijden onder gebrekkige jeugd-ggz

Jongeren lijden onder gebrekkige jeugd-ggz

Kinderen en tieners met psychische problemen krijgen nog te vaak niet – of niet snel genoeg – de hulp die ze nodig hebben, zo schreef de NOS afgelopen week. Jongeren moeten vaak lang wachten voordat ze terecht kunnen, en worden van de ene therapeut naar de andere gestuurd.

De wachttijden en personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg zijn zowel bij volwassenen als bij kinderen een groot probleem. Niet alleen de wat lichtere klachten worden geparkeerd tot er hulp beschikbaar is, ook jongeren met depressies of zelfs suïcidale gedachten moeten regelmatig maanden wachten voordat ze gerichte therapie krijgen. En wanneer het dan eindelijk zover is, blijkt nog vaak dat de betreffende therapeut niet goed in staat is om de cliënt verder te helpen.

Van het kastje naar de muur

Het gevolg is een doorverwijzing naar een andere hulpverlener. In de praktijk worden kinderen geregeld meerdere malen doorgestuurd; wat voor het herstel alles behalve bevorderend is. Niet alleen moeten de jonge cliënten hun verhaal steeds opnieuw doen, ook krijgen ze het gevoel niet begrepen of ‘onbehandelbaar’ te zijn. Zo vertelt Gabi (19 jaar) de NOS over haar eetstoornis, depressie en posttraumatische stressstoornis: “Ik heb meer dan dertig behandelaars gehad. De psychologen benoemden ook vaak dat ze niet wisten wat ze met mij aan moesten. Ze zeiden letterlijk dat ik té complex was. Ik voelde mij alleen en niet begrepen.”

Dit probleem kan deels worden toegeschreven aan de manier waarop de jeugdhulp georganiseerd is. Het is vaak te onduidelijk welke cliënt waar thuishoort en er zijn te veel partijen die te weinig met elkaar samenwerken om de hulpverlening soepel te laten verlopen. Daarnaast zijn er zoveel administratieve lasten, dat een groot deel van het budget voor jeugdzorg hieraan opgaat.

Snellere route

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) pleiten niet alleen voor meer geld, maar ook voor inhoudelijke aanpassingen in de jeugdzorg. Voor kinderen die dringend hulp nodig hebben, moet er een snelle route komen die de cliënt naar een passende, specialistische hulpverlener leidt. Zo kun je voorkomen dat een kind nog verder in de problemen wegzakt of eerst langs talloze therapeuten moet voordat hij of zij bij een geschikte behandelaar terechtkomt.

Bekijk hieronder de video van NOS Stories, waarin jongeren vertellen over hun ervaringen in de geestelijke gezondheidszorg:

Geen reactie's

Geef een reactie