Interview GGZopmaat

Interview GGZopmaat

Interview GGZopmaat

Naar aanleiding van recente media aandacht over GGZopmaat hebben wij mevrouw Melanie van Roekel geïnterviewd. Het contact werd makkelijk gelegd en onze vraag om een schriftelijk interview werd positief ontvangen. Melanie vertelt de komende 4 weken meer over GGZopmaat. Vandaag vroegen wij haar wat GGZopmaat noodzakelijk maakt en hoe GGZopmaat is ontstaan.

Waarom is GGZ Opmaat nodig?

“GGZopmaat is nodig omdat de huidige situatie de intentie van gehele Geestelijke gezondheidszorg uit zijn verband trekt. De cliënt staat niet meer centraal en externe partijen zoals zorgverzekeraars (gevoed door banken) bepalen welke zorg iemand (vergoed) kan krijgen in plaats van dat de deskundige deze inschatting kan maken. Het huidig beeld binnen de GGZ geeft bijvoorbeeld middels wachtlijsten, toenemende suïcide, onvrede van werknemers en patiënten, vastgestelde behandelschema’s en frequenties e.d. duidelijk aan dat de maat vol is omdat er bijna geen GGZopmaat meer word geboden? De patiënt staat niet meer centraal maar is van mens tot nummer gemaakt. Het gaat niet meer over geestelijke gezondheidsZORG. In plaats van zorg te dragen voor de gezondheid van de geest word er nu zorg gedragen voor de reductie van de gezonde geest”.

hoe is GGZ Opmaat tot stand gekomen?

“GGZopmaat is opgebouwd vanuit gelijkgestemde en bestaat uit (ex-)GGZ-patiënten en professionals. Het is ontstaan vanuit het hart oftewel doorgaans de reden wat maakt dat wij hulpverlener zijn geworden of om hulp vragen. Veel vrijgevestigde GGZ-aanbieders werken in groepspraktijken en deze zijn vaak weer gebundeld in coöperaties en netwerken. Ook zijn bijna alle vrijgevestigden aangesloten bij een of meer beroepsverenigingen. Veel bezwaren die GGZopmaat heeft tegen de industrialisering in de GGZ worden gedeeld door deze groepen maar er zijn ook veel medestanders bij GGZ-instellingen en bij de patiënten en cliënten. GGZopmaat wil deze krachten bundelen”.

Volgende week het vervolg. Hierin vertelt van Roekel hoe GGZopmaat de toekomst van de Geestelijke gezondheidszorg voor zich ziet en welke rol GGZopmaat krijgt in in deze toekomst.

 

https://ggz.nl/alternatief-voor-ggz-nederland/

https://ggz.nl/angst-voor-zorgverzekeraars-in-de-ggz/

Geen reactie's

Geef een reactie