Instelling GGNet wil sport en beweging meer integreren in behandeling

GGNet wil sport en beweging meer integreren in behandeling

Instelling GGNet wil sport en beweging meer integreren in behandeling

Dat bewegen niet alleen goed is voor je lichamelijke gezondheid, maar ook voor je mentale gezondheid, komt steeds vaker naar voren. Tijd om daar ook in ggz-behandelingen iets mee te gaan doen, zo vindt instelling GGNet uit Warnsveld. Met hun plan om een speciaal sport- en beweegpark aan te leggen dat gebruikt kan worden bij de behandeling van patiënten, zijn ze genomineerd voor de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat.

Voor de ggz-instelling is het nu een mooi moment om de plannen voor een sport- en beweegpark te gaan realiseren, omdat het betreffende terrein de komende jaren op de schop gaat. Zo’n park zou GGNet een stuk meer mogelijkheden opleveren om beweging te stimuleren en om het sporten tevens meer buiten te laten plaatsvinden. Ze hopen dat dit onder andere tot meer plezier, ontspanning en zelfvertrouwen zal leiden bij hun patiënten.

Maar niet alleen patiënten zijn welkom in het nieuwe park, ook andere buurtgenoten en (sport)verenigingen kunnen gebruik maken van de beoogde faciliteiten. Dat kan op het huidige terrein al, alleen wordt dat niet veel gedaan. “Het is ons doel om van het terrein Warnsveld een laagdrempeliger en toegankelijker terrein te maken”, aldus GGNet. Ze zijn zich ervan bewust dat buurtgenoten tot nu toe veelal wegblijven van de faciliteiten: “Dit heeft onder andere te maken met onwetendheid en met het imago van de ggz en hiermee GGNet. Het beeld dat het onveilig is en dat het terrein van GGNet alleen voor medewerkers en patiënten is, is dan ook een beeld dat we onder andere met dit initiatief willen veranderen. GGNet is er voor iedereen!”

Het grootste deel van de bekostiging zal de ggz-instelling zelf voor haar rekening nemen, met extra hulp van de gemeente. Echter kan het winnen van de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat nog eens een bedrag van 20.000 euro opleveren (of 10.000 voor de tweede en derde plek), wat ze goed kunnen gebruiken om alle plannen te realiseren. Samen met vijf andere sportieve initiatieven zijn ze nog in de race voor deze prijs.

De Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat is tot stand gekomen met als doel om ‘organisaties in sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en onderwijs te motiveren om bij te dragen aan een gezond Gelders sportklimaat door middel van creatieve initiatieven en samenwerkingsverbanden’. De plannen van de genomineerden worden beoordeeld door een jury, en daarnaast tellen publieksstemmen – deze stembus is inmiddels al gesloten – mee voor het eindresultaat. Aanstaande vrijdag 10 december wordt de winnaar bekendgemaakt op TV Gelderland in het programma De Week van Gelderland.

Meer informatie over de plannen en de ingezonden video van GGNet vind je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie