Hulp op maat: therapeutisch knutselen met de kindercoach

Therapeutisch knutselen met kinderen: hulp op maat

Hulp op maat: therapeutisch knutselen met de kindercoach

In Trouw verscheen afgelopen weekend een artikel over het opkomende fenomeen van zogenoemde ‘jongenscoaches’ en ‘meisjescoaches’. Vanuit de ggz, het onderwijs en maatschappelijk werk is er steeds meer onvrede ontstaan over de tijd die beschikbaar is voor de ondersteuning van kinderen en het soort hulp dat medewerkers kunnen bieden. Een aantal van hen is zich daarom gaan specialiseren tot kindercoach, en heeft nu alle ruimte om hulp op maat te leveren.

Er komen dan ook steeds meer kindercoaches die zich specifiek richten op jongens of juist op meisjes, die vaak toch ander soort problemen hebben. En ook de invulling die aan de therapie wordt gegeven is daarmee verschillend: de een leert woede en frustratie te beheersen met een hamer of survivaltocht in de natuur, en de ander pakt een kwast of gaat knutselen om onzekerheden te verminderen. Sommigen zien het onderscheid tussen jongenscoaches en meisjescoaches als een rolbevestigende aanpak, maar volgens anderen hoeven we ook niet te doen alsof die verschillen er niet zijn:

“Er zijn wel degelijk jongens-meisjesverschillen in aanleg, biologie, ontwikkelingstempo, problemen en voorkeursgedrag. Individuele verschillen tussen kinderen zijn weliswaar groter dan die tussen de seksen, maar er is bij de meeste jongens en meisjes een fundamenteel verschil in voorkeursgedrag. Door verschil in hersenontwikkeling zijn jongens later met de ontwikkeling van taal en dingen plannen dan meisjes, en hebben zij meer experimenteerdrift”, zo wordt uitgelegd in het bericht van Trouw.

Lees hier het volledige artikel om een indruk te krijgen van hoe deze kindercoaches zoal te werk gaan.

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie