Herziene NIP Beroepscode voor psychologen per 1 april van kracht

Herziene NIP Beroepscode voor psychologen per 1 april van kracht

Herziene NIP Beroepscode voor psychologen per 1 april van kracht

Bron: NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een vernieuwde versie van de Beroepscode voor psychologen uitgebracht. De tekst is gemoderniseerd en er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen aan de oude versie uit 2015 aangebracht. De nieuwe Beroepscode treedt op 1 april 2024 in werking; voor geïnteresseerde leden organiseert het NIP op donderdag 4 april een gratis webinar over de veranderingen, het gebruik en de belangrijkste bepalingen van de Beroepscode.

Berichtgeving NIP:

De NIP Beroepscode voor psychologen is helemaal vernieuwd en nu gratis als pdf te downloaden voor alle psychologen. De code vormt jouw leidraad of ethisch kompas in je beroepsmatig handelen en is dus de basis van je werk.

Het NIP vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van hoge kwaliteit is. Daarom hebben we een Beroepscode voor psychologen opgesteld. De Beroepscode beschrijft basisprincipes en daarop gebaseerde richtlijnen voor het beroepsmatig handelen van psychologen. Voor psychologen vormt het een belangrijke ondersteuning bij het maken van ethische afwegingen in hun werkzaamheden. En voor hen die gebruik maken van de diensten van een psycholoog, kan de code duidelijkheid bieden over wat zij van een psycholoog mogen verwachten.

Geen stappenplan

De afgelopen twee jaar heeft de Centrale Commissie Beroepsethische Zaken hard gewerkt om de Beroepscode uit 2015 tegen een kritisch licht te houden en de teksten waar nodig te herzien of aan te vullen. Henk Geertsema, projectleider: “We zien de Beroepscode echt als de basis van het kwalitatief handelen van alle Nederlandse psychologen. Daarom stellen we het ook beschikbaar voor iedereen, niet alleen voor onze leden. Let wel op: het is geen eenduidige handleiding, die zomaar uitsluitsel geeft over wat in elke situatie de juiste handelswijze is. De psycholoog heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid om het op concrete situaties toe te passen.”

Draagvlak

Bij het herzien van de Beroepscode zijn diverse geledingen en experts binnen en buiten het NIP om input en advies gevraagd. Secties, kamers, commissies en de Colleges van Toezicht en Beroep dachten mee, net als een klankbordgroep met experts op het gebied van de beroepsethiek.

Wat is er precies veranderd?

De tekst is verhelderd en gemoderniseerd.
 Er zijn twee definities toegevoegd aan de begrippenlijst: ‘persoonlijke werkaantekeningen’ en ‘professionele standaard’.
Verschillende inhoudelijke aanpassingen, zoals dat je niet enkel duidelijke informatie verschaft aan de cliënt, maar ook nagaat of hij of zij het heeft begrepen. Dat past bij ‘samen beslissen’.
 De missie van de psycholoog is aangepast.

Webinar

Op 4 april organiseren we in de avond een gratis webinar voor NIP-leden naar aanleiding van de nieuwe Beroepscode. We gaan niet alleen in op de veranderingen, maar zullen uitleg geven over het gebruik en de belangrijkste bepalingen. Nieuwsgierig geworden? Meld je hier aan!

Geen reactie's

Geef een reactie