Handleiding ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken beschikbaar

Handleiding ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken beschikbaar

Handleiding ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken beschikbaar

Bron: de Nederlandse ggz

Het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken – bestaande uit de overheid, brancheorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers – heeft onlangs de ‘Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken’ gepubliceerd. Deze handleiding is bedoeld als leidraad voor samenwerkingspartners in het opzetten of doorontwikkelen van regionale mentale gezondheidsnetwerken. De inhoud van de Werkwijze is gebaseerd op afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), die nu verder zijn uitgewerkt en aangevuld.

Over de recent gepubliceerde Werkwijze schrijft de Nederlandse ggz het volgende:

“In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat elke regio een Mentaal gezondheidsnetwerk krijgt. Daarin werken huisartsen, sociaal domein en ggz duurzaam samen. Met elkaar zorgen ze ervoor dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning of zorg krijgen, op de juiste plek. Of dat nu in het sociaal domein is of in de ggz. De nieuwe manier van kijken en werken vermindert de druk op de huisartsenpraktijk en op de ggz. Wat de mentale gezondheidsnetwerken gaan doen? Dat staat in de Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken.

De Werkwijze beschrijft de vier functies van de nieuwe Mentale gezondheidsnetwerken. In de eerste plaats: het aanbieden van het verkennend gesprek. Daarin verkennen hulpverleners uit ggz en sociaal domein samen met de persoon die is aangemeld, de hulpvraag. Vaak zijn daarbij naasten en een ervaringsdeskundige betrokken. De persoon krijgt door het gesprek inzicht in eigen kracht en kwetsbaarheid, en handvatten om zijn mentale evenwicht te hervinden. Als daarnaast nog ondersteuning of zorg nodig is, wordt die meteen in gang gezet. Aanmelding voor een verkennend gesprek gaat via de huisarts en daar komen waarschijnlijk nog andere verwijzers bij.

Andere functies van het netwerk zijn het organiseren van een ‘transfermechanisme’, informatievoorziening over aanbod en wachttijden in ggz en sociaal domein en het domeinoverstijgend casusoverleg. De vier functies zijn niet nieuw. Op verschillende plekken in het land bestaan ze al, of wordt ermee geëxperimenteerd.”

In de komende jaren zal de Werkwijze ontwikkeling Mentale gezondheidsnetwerken worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

Geen reactie's

Geef een reactie