Gratis webinar ‘Alcoholschade aan anderen’ op 5 oktober

Gratis webinar ‘Alcoholschade aan anderen’ op 5 oktober

Gratis webinar ‘Alcoholschade aan anderen’ op 5 oktober

Bron: Trimbos-instituut

We weten veel over de gezondheidsschade van alcoholgebruik voor de drinker zelf, maar veel minder over de schade aan anderen in de omgeving van de drinker. In het webinar ‘Alcoholschade aan anderen’, dat plaatsvindt op donderdag 5 oktober, bespreken we hoe het zit met de naaste omgeving en gaan we in op schaderisico’s van alcohol aan de samenleving als geheel.

In dit webinar staan we stil bij de schade door alcoholgebruik voor anderen dan de drinker zelf op verschillende terreinen. De wetenschappelijke kennis over de gezondheidsschade door alcoholgebruik voor de drinker zelf is hoog. Veel minder is bekend over de schade door alcoholgebruik aan anderen in de omgeving van de drinker en de samenleving als geheel. Denk hierbij aan: sterfte door verkeers- of arbeidsongevallen, letsel door huiselijk geweld of kosten voor de gezondheids- en verslavingszorg en politie- en justitie.

Programma

Dr. Carmen Voogt, wetenschappelijk projectleider van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut, en dr. Marlous Tuithof, wetenschappelijk medewerker Epidemiologie van het Trimbos-instituut, zullen de omvang van alcoholschade aan anderen dan de drinker zelf in Nederland toelichten.

 David Baden, SEH-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, zal vertellen hoe hij (problematisch) alcoholgebruik ziet in zijn werk. Dit zal hij doen door het toelichten van een aantal casussen en het bieden van handelingsperspectief aan andere (SEH-)artsen.

 Paul Broer, landelijk verkeersspecialist bij de Nationale Politie, zal stilstaan bij de relatie tussen alcoholgebruik en verkeersongevallen. Ook hij zal dit met casussen toelichten en handelingsperspectief bieden aan andere politieagenten.

Dit webinar wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut.

Praktische informatie

 Wat: Webinar Alcoholschade aan anderen
 Datum: 5 oktober 2023 van 15:30 – 17:00 uur
 Locatie: Online
 Voor wie: beleidsmedewerkers, politieagenten, handhavers, werkgevers, eerste- en tweedelijnszorg (geboorte)zorgprofessionals en wetenschappers
 Deelname: gratis

Inschrijven voor het webinar kan via dit inschrijfformulier. Je ontvangt enkele dagen voor het webinar een link om deel te nemen.

Geen reactie's

Geef een reactie