Geen vervolg aan ggz-ondersteuning in meldkamer Oost-Nederland

Geen vervolg aan ggz-ondersteuning in meldkamer Oost-Nederland

Geen vervolg aan ggz-ondersteuning in meldkamer Oost-Nederland

Proeven in Arnhem hebben de afgelopen jaren laten zien dat de aanwezigheid van een ggz-deskundige in de meldkamer van 112 kan helpen om beter te handelen op meldingen over verward of onbegrepen gedrag. Desondanks zal er in de nieuwe meldkamer Oost-Nederland, gevestigd in Apeldoorn, geen plek komen voor een vaste ggz-deskundige, zo bericht het AD. En dat terwijl de NOS onlangs nog berichtte dat het aantal incidenten met onbegrepen gedrag juist steeds verder stijgt.

In december 2022 schreef de NOS het volgende over het aantal meldingen van verward of onbegrepen gedrag:

“Dit jaar ging het aantal volgens CBS-cijfers verder omhoog, naar een kleine 12.000 per maand. In de zomermaanden zijn de meeste incidenten. Zoals al eerder geconstateerd is een betrekkelijke kleine groep oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Van de 187.000 personen die in de onderzochte vijf jaar herleidbaar bij een incident waren betrokken, kwamen er 9700 meer dan tien keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. Dit gebeurt het vaakst in de grote steden.

Niet voor niets spreken de ministers Yesilgöz en Helder in een brief aan de Tweede Kamer vandaag van een “taai en complex maatschappelijk vraagstuk”. Het kabinet heeft 59 miljoen euro extra uitgetrokken voor lokale initiatieven om de situatie te verbeteren. Daarnaast komt er financiering voor onder meer de toevoeging van ggz-verpleegkundigen aan sommige meldkamers, die de politie bij incidenten helpen de situatie goed in te schatten.”

Die extra financiering voor ggz-verpleegkundigen in meldkamers is een mooie stap vanuit het Kabinet, maar zal in Oost-Nederland helaas niet worden benut. Volgens de berichtgeving in het AD werkte het meekijken van de ggz-deskundige in Arnhem vaak de-escalerend, en kon in 55 procent van de gevallen tot de volgende dag worden gewacht met het ondernemen van actie. Ggz-instelling Pro Persona geeft aan dat een personeelstekort ertoe leidde dat de ggz-deskundige uit de meldkamer verdween.

Een woordvoerder van de politie acht de kans klein dat er in de nieuwe meldkamer in Apeldoorn opnieuw een ggz-deskundige zal komen: “Dat lijkt niet meer werkbaar. De eenheid is zo groot, van Steenwijk tot Berg en Dal. De politie heeft daardoor te maken met een groot aantal verschillende ggz-aanbieders binnen Oost-Nederland.”

Ministers Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) hebben tevens plannen gedeeld voor het invoeren van zogenaamde ‘street-triage’, waarbij ggz-deskundigen daadwerkelijk met de politie mee op pad gaan. Onderzoeker en lector Onbegrepen gedrag Bauke Koekkoek ziet daar – in tegenstelling tot het aanstellen van een vaste ggz-deskundige in de meldkamers – weinig in. “Daarvoor zijn er vaak weer te weinig meldingen en dan is het niet effectief”, verklaart hij aan het AD.

Geen reactie's

Geef een reactie