De draad oppakken na de coronacrisis

De draad oppakken na de coronacrisis

De coronacrisis lijkt langzaam maar zeker onder controle te komen. Veel mensen zijn gevaccineerd en langzaam maar zeker krijgen we onze vrijheid terug. Maar dat wil niet zeggen dat we ons ‘oude’ leven zomaar weer op kunnen pakken. Terug naar normaal betekent ook stil staan bij de geleden verliezen, op allerlei vlakken.

Hoe kan Nederland herstellen en vernieuwen na de coronacrisis? Een Rijksbreed team boog zich samen met burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers, bestuurders en beleidsmakers over die vraag via tachtig zogenaamde ‘dialoogtafels’. Daarbij deelden Nederlanders uit allerlei hoeken van de samenleving hoe ze door de coronacrisis in de knel zijn gekomen, welke kansen zijn ontstaan en wat er nodig is om na de coronacrisis te herstellen en te vernieuwen. Hierbij kwam naar voren dat om weer verder te kunnen, het belangrijk is het leed dat corona heeft aangericht te erkennen.

Persoonlijke verliezen

Persoonlijk leed is er in veel vormen. Veel Nederlanders zijn geconfronteerd met persoonlijke verliezen door de coronacrisis, bijvoorbeeld doordat dierbaren aan de ziekte zijn overleden of doordat ze hebben ingeleverd op hun gezondheid door de nasleep van corona of uitgestelde behandelingen. Ook verloren veel mensen plezier in hun leven vanwege alle beperkingen. Tal van ondernemers zagen zich geconfronteerd met verlies van opdrachten en dus inkomsten. Sommige bedrijven zijn failliet gegaan. Jongeren verloren een stukje van wat de mooiste tijd van hun leven hoort te zijn. Veel mensen voelden zich eenzaam, angstig of boos. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg zullen dit beeld maar al te goed herkennen. Nu we het ’normale’ leven weer meer en meer kunnen hervatten, tonen veel mensen een enorme veerkracht. Maar geldt dat voor iedereen?

Erkennen, helen en verwerken

Om op een goede manier de draad weer op te kunnen pakken, is het belangrijk aandacht te hebben voor de geleden verliezen. Dat is nodig om te helen en te herstellen, en opnieuw verbinding te maken met elkaar. Daarvoor zijn rituelen en ontmoetingen nodig, waarbij deelnemers aan de dialoog onder meer festivals, verhalen, ‘conversation dinners’, een ‘do-over’-introductieweek voor studenten, inhaal-vakanties, verhalen, rouwmomenten en muziek noemden. Dit biedt ruimte voor heling en verwerking, om zo ruimte te creëren voor de toekomst, waarbij we rekening houden met wat de crisis ons heeft geleerd.

Werken aan herstel en vernieuwing

De ‘dialoogtafels’ zijn onderdeel van het traject ‘Nederland na de crisis’, een initiatief van de Rijksoverheid met betrokkenheid van het RIVM, de VNG en IPO en planbureaus SCP, PBL en CPB. De bevindingen uit dit dialoogtraject zijn in de vorm van een rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. De komende periode nodigt het Directoraat-Generaal Samenleving en COVID-19 (DGSC-19) organisaties uit de hele samenleving uit om te reflecteren op de verkregen inzichten en samen stappen te zetten om vraagstukken aan te pakken. Dit zal leiden tot zogenaamde herstelplannen. Op 26 augustus sprak DGSC-19 met de heren H.J. Engelbregt (directeur cultuur en ondernemerschap GGZ.nl), G. Schilder (Operationeel Bestuurder Hersencentrum-GGZ) en O.M. Maaskant (directieadviseur, zorgdirectie, moederbedrijf Hersencentrum) over de thema’s ‘nieuwe ongelijkheden’ en ‘de sociale en mentale veerkracht van de samenleving’.

Lees- en luistertip

Het rapport ´Nederland na de crisis: Perspectief voor en door de samenleving´ presenteert de uitkomsten van de ‘dialoogtafels’.

De podcast ‘Nederland Na De Crisis’ gaat over het herstel en vernieuwing na de coronacrisis. In de aflevering Sociale en Mentale Veerkracht praten wetenschappers Louise Gunning en Karlijn Hermans over mentale gezondheid in en na de coronacrisis. Hoe helpen we bijvoorbeeld jongeren er weer bovenop?

Bron: DGSC-19

Geen reactie's

Geef een reactie