De darm-breinconnectie: boek over de nieuwste inzichten

De darm-breinconnectie: boek over de nieuwste inzichten

De darm-breinconnectie: boek over de nieuwste inzichten

Onze darmen en hersenen zijn veel intensiever met elkaar verbonden dan lange tijd werd aangenomen. Ze wisselen voortdurend informatie met elkaar uit. Anatomisch gezien kunnen het brein en de darmen als elkaars verlengstuk worden beschouwd; recent onderzoek geeft aan dat ze in diverse opzichten zelfs één orgaan lijken te vormen. In zijn boek De darm-breinconnectie beschrijft Dr. Gregor Hasler hoe deze samenwerking in het lichaam verloopt en deelt hij de nieuwste inzichten over het verband tussen psychische en lichamelijke gezondheid.

Als het microbioom van de darmen goed gevoed is en goed contact onderhoudt met het brein, staat het aan de basis van een gezond leven. Een verstoorde darm-breinconnectie daarentegen kan het immuunsysteem van slag brengen en leiden tot ziekten zoals obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten, maar is ook van invloed op neurologische en psychische stoornissen zoals anorexia, depressie, autisme, schizofrenie en dementie.

Auteur Gregor Hasler is onder andere arts, hoogleraar en neurowetenschapper. In De darm-breinconnectie gaat hij in op vragen als:

Hoe beïnvloedt de darm-breinconnectie onze lichamelijke en psychische gezondheid?
Welke rol speelt de nervus vagus, de zwervende zenuw, daarbij?
Wat is het preventieve en therapeutische potentieel van voeding?

In het boek wordt de werking van het lichaam gedetailleerd en in heldere, begrijpelijke taal uitgelegd, ondersteund met bevindingen uit talrijke onderzoeken. Door de persoonlijke ervaringen die de auteur in het boek deelt, wordt het een levendig geheel dat vlot wegleest.

Diagnostiek en behandeling kunnen spectaculair profiteren van nieuwe inzichten in de darm-breinconnectie. Dit boek bespreekt die inzichten en geeft daarnaast praktische tips op basis van medisch onderzoek, voedingsonderzoek en ervaringen met psychotherapie.

Over de auteur

Dr. Gregor Hasler is een Zwitserse psychiater, psychotherapeut en neurowetenschapper. Hij is hoogleraar psychiatrie en psychotherapie aan de Universiteit van Fribourg. Zijn onderzoek richt zich op stress, veerkracht, voeding en stemmingsstoornissen.

In de inleiding van zijn boek beschrijft Hasler zelf met welk doel hij De darm-breinconnectie geschreven heeft:

“We hebben onze gezondheid veel meer in eigen hand dan we ooit konden denken. Daarom geeft dit boek ook de nodige praktische tips voor het verbeteren van de darm-breinconnectie, want die connectie is een belangrijke voorwaarde voor ons lichamelijk en psychisch welbevinden, en voor een lang leven.

Helaas bestaat er niet één standaardmanier om de breinconnectie in balans te houden. Iedereen moet zijn of haar eigen oplossing vinden, een eigen ideale voeding en een eigen optimaal eetritme ontdekken, een eigen darm-breingeschiedenis ontwikkelen en tot een goed einde brengen. Dit boek is geschreven om de lezer daartoe aan te sporen en daarbij te helpen. Tijdens mijn lange carrière in de klinische praktijk ben ik erachter gekomen welke inzichten en regels daarbij het meest behulpzaam zijn. Die zal ik uitvoerig beschrijven, zowel met betrekking tot voeding als tot mentale fitness.”

Een klein voorproefje van het boek vind je hier.

De darm-breinconnectie

Auteur: Gregor Hasler
Uitgever: Uitgeverij Nieuwezijds
Uitvoering: Paperback, 301 pagina’s, 216 x 142 x 26 mm
ISBN: 9789057125591
Prijs: € 21,95

Geen reactie's

Geef een reactie