Coronavirus ook gelinkt aan neurologische klachten

Coronavirus ook gelinkt aan neurologische klachten

Coronavirus ook gelinkt aan neurologische klachten

Hoewel het coronavirus vooral bekend staat om de milde tot ernstige luchtwegproblemen die het kan veroorzaken, kunnen er bij besmetting ook andere klachten optreden. Onderzoeken laten zien dat het virus op diverse plekken in het lichaam ongemakken en schade kan geven, zo ook in de hersenen. Uit een recente Britse studie blijkt dat het virus onder andere tot ernstige hersenontstekingen en zenuwbeschadigingen kan leiden.

Eerder klonken er al berichten in de media dat patiënten die herstellende zijn van corona last kunnen hebben van neurologische klachten. Het opvallende dat bij het Britse onderzoek naar voren is gekomen, is dat de neurologische problemen niet altijd samengaan met andere coronaklachten zoals ademhalingsproblemen. Bij sommige patiënten zijn neurologische klachten de eerste en enige symptomen van het coronavirus.

In de Britse studie is onderzoek gedaan naar 43 patiënten met neurologische klachten, waarvan er bij 29 personen met zekerheid corona is vastgesteld, 8 personen vielen – aan de hand van WHO-criteria – in de categorie ‘waarschijnlijk’ besmet en 6 personen in de categorie ‘mogelijk’ besmet. De patiënten hadden verschillende en soms ernstige symptomen, waaronder beroertes, verwardheid (delirium), hersenontstekingen en aantasting van motorische zenuwen en gevoelszenuwen. Het is belangrijk dat artsen zich ervan bewust zijn dat dergelijke klachten bij het coronavirus kunnen horen, zodat er op tijd een goede diagnose wordt gesteld en een eventuele behandeling kan worden gestart.

Hoe het virus precies de problemen in de hersenen veroorzaakt is nog niet duidelijk; het virus was bij geen enkele patiënt in het hersenvocht terug te vinden. Mogelijk zorgt een indirecte (immunologische) reactie op het virus voor deze klachten, en dringt het virus niet zelf door tot in het hersenweefsel. Ook is het nog de vraag waarom de ene patiënt ander soort klachten ontwikkelt dan de andere patiënt, en is het niet bekend wie een groter risico loopt om neurologische klachten te krijgen. Daarnaast moet blijken wat de gevolgen van deze symptomen zullen zijn op langere termijn.

Het aantal coronapatiënten met ernstige neurologische problemen lijkt nog relatief klein te zijn in verhouding met het totale aantal besmettingen wereldwijd, maar wellicht zijn neurologische klachten niet altijd als symptoom van corona herkend. Vervolgonderzoeken zullen meer duidelijkheid moeten geven over de verschillende gevolgen die het virus kan hebben en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling.

Lees meer over het Britse onderzoek in dit artikel van Scientias. De wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Brain vind je hier.

Geen reactie's

Geef een reactie