Congres ‘Verward of onbegrepen gedrag in de wijk’ op 9 november

Congres ‘Verward of onbegrepen gedrag in de wijk’ op 9 november

Congres ‘Verward of onbegrepen gedrag in de wijk’ op 9 november

– Persbericht Medilex –

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen!

Verward of onbegrepen gedrag heeft vele verschijningsvormen, oorzaken en achtergronden. Het is daarmee veelomvattender dan vaak wordt gedacht en behelst niet enkel psychische en psychiatrische problematiek. Ook een verslaving, schulden, werkloosheid en eenzaamheid kunnen hieronder vallen. Op 9 november vindt er een congres plaats waarin dieper op het thema ‘Verward of onbegrepen gedrag in de wijk’ wordt ingegaan. 

Niet alleen de aard van de problematiek, maar ook de betrokkenheid van vele ketenpartners maakt het bieden van passende zorg en ondersteuning in de wijk complex.

Voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en zorgen voor passende zorg in de wijk: voor wie, met wie en hoe?

Kom naar ons congres, krijg antwoord op bovenstaande vraag en leer meer over:
Verbindend werken in de wijk: Hoe werkt dit en hoe geeft u dit het beste vorm?
Ketensamenwerking in de praktijk: Hoe kan draagvlak en draagkracht worden gecreëerd?
Onvrijwillige zorg in crisissituaties: Welke wetten zijn van toepassing en hoe beïnvloeden deze wetten de samenwerking in de wijk?
Informatiedeling tussen ketenpartners: In hoeverre is dit mogelijk zonder de regels te overtreden?

Accreditatie van 5 punten wordt aangevraagd bij onder andere NIP, ABAN, Registerplein en V&VN/VSR.

Tipt u vooral ook uw ketenpartner over dit congres! Als u zich beiden inschrijft en elkaar vermeldt in het opmerkingenveld, ontvangt u beiden 10% korting op de inschrijfprijs!

Datum: dinsdag 9 november
Locatie: Hotel Theater Figi, Zeist / Online via livestream

Meer informatie over het congres kunt u hier terugvinden.

Graag tot ziens op 9 november!

Geen reactie's

Geef een reactie