Cliëntervaringen inzetten voor betere zorg en ondersteuning in de GGZ

clientervaringen-GGZJurgens-Boesveldt-GGZV

Cliëntervaringen inzetten voor betere zorg en ondersteuning in de GGZ

Korien Jurgens is partner bij Lysias Advies, Nienke Boesveldt werkt als hoofdonderzoeker bij de UVA

In GGZ Vaktijdschrift nummer 8 schrijven Korien Jurgens en Nienke Boesveldt over hun pilotonderzoek naar de inbreng van cliëntervaringen ter verbetering van de geestelijke gezondheidszorg.

Jurgens en Boesveldt spraken 24 respondenten van verschillende organisaties over de manier waarop cliëntervaringen worden ingebracht ter verbetering van de ggz. De volgende uitspraak van één van de respondenten illustreert de eerste bevindingen duidelijk: “Een persoonsgerichte benadering maakt het verschil voor betere geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning.”. Door ervaringen van mensen te betrekken sluit het aanbod beter aan op de leefwereld van cliënten. Ondanks deze uitspraak krijgen wij nog geen antwoord op de vraag in hoeverre het betrekken van ervaringen daadwerkelijk leidt tot een betere ggz. In het verdere verloop van deze pilot gaan we op zoek naar antwoorden in een persoonsgerichte benadering.

Verder onderzoek onder cliënten
Na deze nulmeting gaan we in 2022 verder met het onderzoeken van de behoefte en ervaring van cliënten in de drie regio’s. Op basis van interviews worden persoonlijke ervaringen opgetekend over hoe cliëntvertegenwoordiging bijdraagt aan de juiste zorg op de juiste plek. Het doel van deze gesprekken is vanuit het perspectief van cliënten op te halen wat volgens hen de meerwaarde is om ervaringen te betrekken bij het vormgeven van het aanbod.

Bekijk het volledige artikel:
pdf (originele publicatie)Cliëntervaringen inzetten voor betere zorg en ondersteuning in de GGZ
in html: Cliëntervaringen inzetten voor betere zorg en ondersteuning in de GGZ

Geen reactie's

Geef een reactie