Campagne voor bewustwording en vroegtijdige herkenning van verslaving en eetstoornissen

Campagne voor bewustwording en vroegtijdige herkenning van verslaving en eetstoornissen

Campagne voor bewustwording en vroegtijdige herkenning van verslaving en eetstoornissen

Persbericht Changes GGZ

Changes GGZ, gespecialiseerd in behandeling van verslaving en eetstoornissen, zet in op het vergroten van bewustwording en het tijdig signaleren van verslaving en eetstoornissen. De campagne benadrukt het cruciale belang van vroegtijdige interventie, waarbij het herstelproces aanzienlijk wordt verbeterd als problemen in een vroeg stadium worden herkend en aangepakt. Dat blijkt in de praktijk lastig, zelfs voor zorgprofessionals. Daarom heeft Changes GGZ voor huisartsen een symptomenkaart ontwikkeld die helpt bij het vroegtijdig signaleren van een verslaving en eetstoornis. In de wachtkamer bieden zij een zelftest aan die kan dienen als een wake-up call voor jezelf of een naaste.

“Een verslaving of eetstoornis is vaak een reactie op een onderliggend probleem, niet de oorzaak. Door de kern van de problematiek aan te pakken is duurzaam herstel mogelijk.”

Eerder signaleren

“We willen de perceptie veranderen om te voorkomen dat mensen pas hulp zoeken als de verslaving of eetstoornis zich al in een vergevorderd stadium bevindt,” aldus Marianne Oudeman, bestuurder van Changes GGZ. “Bijvoorbeeld als een verslaving een ernstig probleem is geworden dat levens ontwricht, dat ben je liever voor. Toch wordt een verslaving en eetstoornis vaak niet in een vroeg stadium herkend. Ook niet op de plek waar mensen voor het eerst hulp gaan zoeken, in de huisartsenpraktijk of bij een psycholoog. Onze focus ligt op het vroegtijdig herkennen van signalen en het bieden van effectieve behandelingen die het pad naar duurzaam herstel mogelijk maken.”

Mensen hebben vaak zelf nog niet door dat ze verslaafd raken

Verslaving is meestal een langdurende, chronische aandoening. Het is moeilijk om van een verslaving af te komen. Vroege hulp en behandeling in het begin kan later veel narigheid voorkomen. Als iemand echt verslaafd is, is het veel lastiger van de verslavende stof af te komen. Een verslaving kan hersenen veranderen door langdurig gebruik. We zien dat wanneer iemand langer verslaafd is, iemand ook na langere tijd weer drang krijgt naar het middel. Daardoor vallen mensen gemakkelijker terug en kan het zo zijn dat iemand meerdere keren in behandeling moet voordat het lukt om de verslaving te overwinnen. Hoe eerder er gesignaleerd en behandeld wordt, hoe beter je dat kunt minimaliseren. Dit is ook een belangrijke stap in het terugdringen van de lange wachtlijsten in de (psychische) hulpverlening.

Gezondheidsraad

Voor eetstoornissen geldt hetzelfde, blijkt uit een rapport van de Gezondheidsraad: “Eetstoornissen zijn ernstige psychische aandoeningen die ook vaak ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Gemiddeld duurt het vier jaar voor iemand passende hulp krijgt. Gebrek aan kennis bij jongeren, hun ouders en professionals, lange wachtlijsten en een versnipperd zorgaanbod zijn daaraan debet.” De raad benadrukt het belang dat jongeren zelf eerder beseffen dat ze ziek zijn en dat hun omgeving het sneller opmerkt. “Een goed screeningsinstrument is nodig voor de vroege herkenning. Verder valt winst te behalen met een laagdrempelig behandelaanbod, dat meteen kan starten. Dat voorkomt dat klachten erger worden en helpt de wachttijd voor specialistische behandeling te overbruggen. De raad adviseert te investeren in vroege herkenning van eetstoornissen, naar effectieve interventies en samenloop met andere ziekten.”

Wanneer zoek je hulp?

Als mensen met verslavingsproblemen hulp gaan zoeken, doen ze dat niet omdat ze last hebben van het drinken van alcohol, het roken van een joint of het snuiven van cocaïne. Ze komen bij de huisarts voor lichamelijke klachten zoals slaapproblemen of psychische problemen als depressie of angst. Vaak komen mensen in een laat stadium bij de verslavingszorg terecht.

Changes GGZ geeft de huisarts een toolkaart in handen om de symptomen eerder te signaleren

Het is belangrijk voor ogen te houden dat het een combinatie van symptomen zijn die duiden op een mogelijke eetstoornis of verslaving. Deze handige toolkaart is als download beschikbaar op https://www.changesggz.nl/behandeling/verwijzers/. Ook de brochure en zelftest zijn hier te vinden.

Lange wachttijden in de ggz?

De campagne benadrukt het belang van preventie, educatie en het opzetten van laagdrempelige behandelprogramma’s die snel kunnen starten om verergering van de problemen te voorkomen. Daarom biedt Changes GGZ wachttijdoverbrugging aan.

Behandeling

Changes GGZ biedt diverse behandelprogramma’s aan, variërend van dagbehandeling tot specialistische klinische programma’s voor verslaving en eetstoornissen. Met een multidisciplinair team van ervaren professionals richt de instelling zich op het aanpakken van de dieperliggende oorzaken van deze aandoeningen, waarbij evidence-based therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie worden ingezet.

Meer informatie?

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met Changes GGZ voor meer informatie over screeningsgesprekken en behandelingsopties via telefoonnummer 088-242 64 37 of per e-mail via info@changesggz.nl. Aanvullende informatie is beschikbaar op de website: www.changesggz.nl.

2 Reactie's

Geef een reactie