Bijeenkomst landelijk leernetwerk ‘GGZ in de Wijk’ op 6 april

Bijeenkomst landelijk leernetwerk ‘GGZ in de Wijk’ op 6 april

Bijeenkomst landelijk leernetwerk ‘GGZ in de Wijk’ op 6 april

Bron: Movisie

Kom donderdag 6 april naar de informatiebijeenkomst in Utrecht!

Overal in het land zien we nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen ggz en welzijn, buurtteams en ervaringsdeskundigen. Het Integraal Zorg Akkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je deze werelden verbinden? Hoe werk je zo samen, dat de mensen om wie het gaat hier écht baat bij hebben? Movisie, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos onderzoeken, met middelen van ZonMw, hoe de Amsterdamse aanpak GGZ in de Wijk in twee nieuwe lokale praktijken in Amstelveen en Hoofddorp verloopt. Dit in samenwerking met de gemeenten in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, GGZ inGeest, TEAM ED en de lokale welzijnsorganisaties. Om ook andere samenwerkingsverbanden in het land bij deze ontwikkeling te ondersteunen, verzorgen we daarnaast een landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk. Sluit jij ook aan?

GGZ in de Wijk: wat is het?

GGZ in de Wijk is een herstelgerichte aanpak die inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid bevordert door vrijwilligers, professionals en bewoners zo toe te rusten dat zij eraan bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom voelen in hun buurt. De aanpak is gezamenlijk ontwikkeld door zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en gemeente. Alle betrokkenen werken samen aan een veerkrachtige en gastvrije buurt. De uitvoerders werken daaraan door te netwerken, kwartier te maken, te coachen en te trainen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen daardoor op hún manier participeren in hun buurt.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden (met betrokkenen vanuit welzijn/sociaal domein, gemeente, ervaringsdeskundigen en ggz), die samen actief aan de slag willen met het vormgeven van GGZ in de Wijk zijn welkom om deel te nemen aan het leernetwerk. Centraal staat de vraag hoe de zienswijze en aanpak voor GGZ in de Wijk in hun eigen werkgebied is te implementeren. Op basis van bestaande kennis en inzichten uit onderzoek en praktijk, gaan we in een zestal bijeenkomsten (online en op locatie) op interactieve wijze aan de slag om kennis en ervaringen over implementatie van GGZ in de Wijk te delen. In de bijeenkomsten kunnen deelnemers ervaringen en dilemma’s delen en meekijken met en leren van de opgedane inzichten elders in het land. Kortom: In dit leernetwerk kom je alles te weten over de aanpak GGZ in de Wijk en hoe je aan de hand van een verbetercyclus samen systematisch kunt werken aan duurzame realisatie ervan in je eigen werkgebied.

Randvoorwaarden voor deelname

Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. We verwachten dat partners vanuit de ggz, organisaties van ervaringsdeskundigen, welzijnspartijen en/of andere samenwerkingspartners uit één werkgebied gezamenlijk deelnemen aan het leernetwerk. Dat ze alle zes bijeenkomsten actief aanwezig zijn, met het geleerde aan de slag gaan in hun werkgebied en bereid zijn de geleerde inzichten met andere partijen in het veld te delen. We gaan er daarbij vanuit dat de betreffende gemeenten zich eveneens committeren aan verdere implementatie van GGZ in de Wijk.

Praktische zaken

De begeleiding van het leernetwerk is in handen van Kenniscentrum Phrenos (Christine Kuiper) en Movisie (Sonja van Rooijen) in samenwerking met de initiatiefnemers van GGZ in de Wijk in Amsterdam waaronder de gemeente Amsterdam, GGZ inGeest, TEAM ED en welzijnsorganisatie Dynamo. Elk samenwerkingsverband heeft een vast contactpersoon voor tussentijds contact. Aan deelname aan het leernetwerk zijn geen kosten verbonden. Het leernetwerk start voor de zomer en loopt door tot het najaar van 2024.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de deelname aan dit leernetwerk? Kom dan donderdagmiddag 6 april van 15.00 uur tot 17.00 uur naar de introductiebijeenkomst in Utrecht. Deze middag hoor je meer over de opzet en ervaringen in Amsterdam en de opzet van het leernetwerk. De introductiebijeenkomst is bedoeld om een afweging te kunnen maken om wel/niet deel te nemen aan het leernetwerk.

Zijn er vooraf vragen, neem dan contact op met Christine Kuiper (ckuiper@kcphrenos.nl) en Sonja (s.vanrooijen@movisie.nl).

Indien je samen met een collega of een van de (beoogde) samenwerkingspartners naar de bijeenkomst wil komen, stuur deze uitnodiging dan door zodat men zich kan aanmelden middels de link.

Wanneer: donderdag 6 april 2023, 15.00 – 17.00 uur
Waar: Trimbos-instituut, Da Costakade 45, Utrecht
Kosten: Gratis

Je kunt je hier aanmelden voor deelname aan de introductiebijeenkomst.

NB: Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst bij te wonen, maar wel willen deelnemen aan het leernetwerk, vermeld dit dan in het veld voor vragen en/of opmerkingen. Dan nemen wij contact op voor een afspraak.

Geen reactie's

Geef een reactie