Belastingdienst maakt einde aan zzp-constructie voor POH-GGZ

Belastingdienst maakt einde aan zzp-constructie voor POH-GGZ

Belastingdienst maakt einde aan zzp-constructie voor POH-GGZ

Via de Landelijke Huisartsen Vereniging, september 2022

Een nieuwe POH-GGZ in de huisartsenpraktijk kan niet langer via een zzp-constructie werken. Dat heeft de Belastingdienst besloten. Bestaande overeenkomsten kunnen gewoon blijven bestaan, maar geadviseerd wordt om een nieuwe POH-GGZ via een detacheringsbureau in te huren of zelf in dienst te nemen.

Berichtgeving LHV:

In 2016 hebben wij de modelovereenkomst voor BIG-geregistreerde POH-GGZ laten toetsen door de Belastingdienst. Het oordeel was toen dat als op basis van de modelovereenkomst wordt gewerkt, er geen sprake is van een dienstbetrekking.

De beoordeling van deze modelovereenkomst liep dit jaar af. Daarom hebben wij een herbeoordeling en verlenging gevraagd. De Belastingdienst oordeelt nu anders, en stelt dat op basis van de modelovereenkomst niet uitgesloten kan worden dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Bij de beoordeling in 2016 was onder meer van belang dat de POH-GGZ een BIG-registratie heeft, zelf (eind)verantwoordelijk is en geen aanwijzingen of instructies hoeft op te volgen. Er is de Belastingdienst gebleken dat niet of zeer beperkt aan die uitgangspunten kan worden voldaan in de praktijk, waardoor zij nu tot een ander oordeel gekomen zijn.

De meeste POH-GGZ hebben namelijk geen BIG-registratie. Hierdoor kunnen zij niet zelf tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor hun eigen handelen. Ook is de POH-GGZ niet eindverantwoordelijk, maar werkt deze onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Dat betekent dat de huisarts wel de mogelijkheid moet hebben om aanwijzingen of instructies te geven aan de POH-GGZ om aan die eindverantwoordelijkheid te kunnen voldoen.

Tenslotte is de Belastingdienst van oordeel dat de POH-GGZ geen beroep is, maar een functie, die met name gericht is op ondersteuning van de huisarts. Dit maakt dat de POH-GGZ zodanig is ingebed in de organisatie van de huisartsenpraktijk dat het volgens de Belastingdienst lastig voor te stellen is dat er geen gezagsverhouding aanwezig is tot de huisarts.

Wat de impact van dit besluit van de Belastingdienst is, hangt af van uw situatie. Een overzicht van de meest voorkomende situaties is te vinden op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Geen reactie's

Geef een reactie