Zorginstituut Nederland neemt acht kwaliteitsstandaarden voor de ggz op in het Register

Kwaliteitsstandaarden in Register

Zorginstituut Nederland neemt acht kwaliteitsstandaarden voor de ggz op in het Register

Persbericht Akwa GGZ, 23 september 2021 

Zorginstituut Nederland heeft acht kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het Register: Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ, Trauma, Psychose, Psychotherapie, Diversiteit, KOPP KOV, Seksuele disfuncties en Parafiele en hyperseksuele stoornissen.  Akwa GGZ heeft de totstandkoming van de standaarden gefaciliteerd en deze namens patiënten, naasten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aangeboden voor opname in het Register. Nu er in totaal 39 kwaliteitsstandaarden zijn opgenomen in het Register, is de set van kwaliteitsstandaarden voor de ggz zo goed als compleet.

Samen voor goede ggz
Kwaliteitsstandaarden vormen samen met wet- en regelgeving en beroepsethiek de basis voor een zorgprofessional om tot goede zorg te komen. In een kwaliteitsstandaard beschrijven patiënten, naasten en zorgverleners samen wat zij goede zorg vinden bij een bepaalde aandoening of rondom een thema. In een werkgroep met afvaardiging vanuit, beroeps-, branche- en patiëntenverenigingen komen wetenschappelijke kennis en ervaringen van patiënten en professionals bij elkaar en wordt met elkaar afgesproken wat goede zorg is.  Relevante beroeps- en brancheverenigingen autoriseren de standaard en daarna wordt deze aangeboden aan Zorginstituut Nederland voor opname in het Register.

Alle kwaliteitsstandaarden op GGZ Standaarden
Alle geautoriseerde kwaliteitsstandaarden voor de ggz staan gepubliceerd op GGZ Standaarden. Professionals vinden daar alle informatie en praktische hulpmiddelen voor het gebruik van kwaliteitsstandaarden.

De patiëntinformatie uit deze standaarden staat op Thuisarts.nl. Patiënten kunnen er terecht als ze meer willen weten over hun psychische klachten. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de stoornis is, welke klachten erbij horen, wat je zelf kunt doen en er staat informatie over behandelmogelijkheden. Ook naasten kunnen er terecht voor informatie over hoe zij om kunnen gaan met iemand die psychische klachten heeft.

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie