Zorgprestatiemodel: veldafspraken 2024 gepubliceerd

Zorgprestatiemodel: veldafspraken 2024 gepubliceerd

Zorgprestatiemodel: veldafspraken 2024 gepubliceerd

Bron: zorgprestatiemodel.nl

Het zorgprestatiemodel geldt sinds 2022 als bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het zorgprestatiemodel bestaat uit door de NZa vastgestelde prestaties, tarieven en regelgeving en uit een aantal veldafspraken. Dit zijn afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt om de bekostiging zo goed mogelijk te laten werken. Onlangs zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de eerder gemaakte afspraken; de nieuwe veldafspraken zijn inmiddels gepubliceerd en zullen per 1 januari 2024 ingaan.

De betrokken partijen wilden voor 2024 zo min mogelijk wijzigen aan het zorgprestatiemodel. Daarom zijn de veldafspraken maar op een beperkt aantal punten aangepast. Het document met de nieuwe veldafspraken voor het zorgprestatiemodel 2024 vind je hier.

Wil je weten wat er is gewijzigd ten opzichte van 2023? Bekijk dan het Overzicht wijzigingen veldafspraken 2024.

Achtergrond veldafspraken

Veldafspraken zijn niet nieuw. Sinds 2017 geldt al de afspraak dat elke aanbieder van geneeskundige ggz een kwaliteitsstatuut moet hebben. En ook gelden sinds 2017 afspraken over verwijzing in de geestelijke gezondheidszorg. Nieuw in het zorgprestatiemodel is dat de veldafspraken een brede scope hebben. Ze gaan bijvoorbeeld over verantwoording en controle, over beroepen in ggz en fz en over zorgvraagtypering.

De partijen die de veldafspraken hebben getekend, vinden dat alle zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars zich eraan moeten houden. In veel gevallen is dat ook verplicht, bijvoorbeeld omdat de NZa in de regelgeving naar de veldafspraken verwijst of omdat het gaat om een veldnorm opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland. De veldafspraken van het zorgprestatiemodel hebben een eigen onderhoudscyclus. Partijen blijven met elkaar in gesprek over de inhoud ervan.

Geen reactie's

Geef een reactie