Zorg voor minder stress en meer muziek en beweging op school

Zorg voor minder stress en meer muziek en beweging op school

Zorg voor minder stress en meer muziek en beweging op school

Het onderwijs heeft zich tijdens de coronacrisis moeten aanpassen naar een nieuwe vorm van lesgeven die paste binnen het maatregelenpakket van zoveel mogelijk afstand houden en vanuit huis werken. Door deze aanpassingen zijn er meer problemen ontstaan met het bijhouden van de lesstof dan gewoonlijk. Om achterstanden in te halen en de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen, liggen er plannen klaar om de komende jaren maar liefst 8,5 miljard euro in het onderwijs te investeren. In een opiniestuk van NRC roept wetenschapsjournalist Mark Mieras op om de focus niet zozeer op harder leren en effectiever lesgeven te leggen, maar deze investering te benutten om fundamentele vernieuwingen in het onderwijs aan te brengen.

“De eerste reflex bij achterstanden is harder werken en de lesuren nog effectiever besteden: meer van hetzelfde en dan onder hogere druk. Dat werkt averechts, want hoe meer stress hoe lastiger de hersenen leren”, schrijft Mieras in het artikel. “Gras gaat niet sneller groeien als je eraan trekt, wel als je het water en voedsel geeft. Hoe doe je dat bij leerlingen? Wel, misschien is het tijd voor meer plezier in de klas. Muziek, kunst, sport en beweging zijn belangrijker dan we dachten, daar is de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. Het positieve effect op de ontwikkeling is breed en is het grootst bij juist leerlingen in achterstandssituaties. Dat komt nu extra van pas.”

Mieras pleit ervoor om meer gebruik te maken van andere ‘instrumenten’ om de ontwikkeling en het leervermogen van kinderen te stimuleren. “Neem muziek. Leerlingen die in de klas zingen en musiceren ontwikkelen hun empathie en leggen makkelijker sociaal contact. Bij jongens werd zelfs tot 400 procent meer samenwerking gemeten. Zo wordt er minder buitengesloten en samen leren gaat beter dan alleen. Muziek helpt ook om een betere zelfsturing te ontwikkelen, ook een achilleshiel bij de groep kwetsbare leerlingen. Muziek stimuleert bovendien de auditieve schors – het luistervermogen – waardoor de timing en klankherkenning verbetert en lees- en taalachterstanden makkelijker worden weggewerkt. Het is nogal wat.”

“Ook meer sport en extra beweging helpt de kansen op school beter te verdelen. Fysieke inspanning laat de hersencellen groeien. Beweging versterkt het geheugen en verbetert vaardigheden voor zelfsturing, zoals aandacht, werkgeheugen, coördinatie, zelfbeheersing en taakgerichtheid. Niet raar dus dat lessen op het schoolplein, en meer beweging in de klas, de cijfers verbeteren voor rekenen, lezen en spellen. Onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen registreerden vijf maanden voorsprong in twee jaar.”

Juist nu is het volgens Mieras het uitgelezen moment om dit soort aanpassingen in het onderwijssysteem aan te brengen. “Kansongelijkheid in het onderwijs is geen nieuw thema. Corona heeft een bestaand probleem verder uitvergroot. De crisis biedt nu de kans om nieuwe wegen in te slaan door het geld van het Nationaal Programma Onderwijs te gebruiken om echt te vernieuwen.”

Hoe we dat het beste kunnen doen? “Verrijk de schooldag met het coronageld. Help scholen door een basisstructuur te bouwen met niet-commerciële onderwijspartners, gedreven vanuit eenzelfde intrinsieke motivatie als de onderwijsteams zelf. Nederland is rijk aan dergelijke organisaties die met liefde nadenken over effectief plezier in de klas en een brede ontwikkeling van leerlingen in cultuur, muziek, sport, natuur en beweging. Organisaties die een missie hebben om het onderwijs te verrijken, en de kansen in ons land eerlijker te verdelen.”

Lees hier het volledige artikel van NRC.

Geen reactie's

Geef een reactie