Inspectie voor Zorg Allerlei BV

Ouderen GGZ

Inspectie voor Zorg Allerlei BV

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorg Allerlei BV een aanwijzing heeft gegeven. Eerder, begin 2018 was juist besloten tot het opheffen van het ingestelde verscherpt toezicht. Zorg Allerlei is de zorgaanbieder die de zorg levert op de kleinschalige woonvorm “Ons Thuis” in Beverwijk. Tijdens het inspectiebezoek werden ernstige tekortkoming gezien zoals onzorgvuldige toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en tekortkomingen in medicatieveiligheid. Deze bevindingen gaven aanleiding om een aanwijzing te geven. Dit meldt de inspectie.

De inspectie heeft in de jaren 2015-2017 diverse bezoeken gebracht aan Ons Thuis. Dit resulteerde in 2017 tot verscherpt toezicht. De meldingen mbt tekortkomingen kwamen ook nog in 2018 binnen bij de inspectie. Hierna is besloten tot overgaan tot het aangeven van een aanwijzing.

Zorg Allerlei moet binnen twee weken de cliënten van het verpleeghuis hebben overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Pas als de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen, mag Zorg Allerlei weer zorg leveren. In het verpleeghuis worden dementerende ouderen van zorg voorzien.

Geen reactie's

Geef een reactie