WHO-rapport: groenvoorziening belangrijk voor mentaal welzijn

WHO-rapport: groenvoorziening belangrijk voor mentaal welzijn

WHO-rapport: groenvoorziening belangrijk voor mentaal welzijn

Het besef dat voldoende natuur in de leefomgeving een bevorderende werking heeft op de mentale gezondheid dringt steeds verder door. Zo ook bij de World Health Organization (WHO), die onlangs een rapport publiceerde over het belang van groen voor het mentale welzijn van stedelingen. Een van de aanleidingen voor dit rapport was een onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de relatie tussen groen en mentaal welzijn.

Sjerp de Vries is een van de onderzoekers bij Wageningen Environmental Research en betrokken bij het EKLIPSE-project, welke zich richt op het beantwoorden van vragen van onder andere beleidsmakers over biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Bevindingen vanuit dit project vormden onder meer de basis voor de recente WHO-uitgave over het verband tussen groen in de directe woonomgeving en mentaal welzijn, zo is te lezen op de website van Wageningen University & Research. Een belangrijke stap volgens De Vries:

“Eerder lag de nadruk sterk op het effect van groen op lichamelijke gezondheid, via bijvoorbeeld het afvangen van fijnstof en het stimuleren van lichamelijke activiteit. Met de aandacht voor mentaal welzijn ontstaat er ook meer aandacht voor alledaags contact met kleine groenelementen, bijvoorbeeld laanbomen en perkjes, naast het bewust bezoeken van groengebied zoals parken en natuurgebieden. Zo is de dichtheid aan straatbomen omgekeerd gerelateerd aan het gebruik van antidepressiva. Hoe meer bomen, des te minder antidepressiva.”

Medicijn tegen stress

De coronacrisis leidde tot nieuwe onderzoeken en inzichten rondom de impact van een groene omgeving op het mentale welzijn. Zo bleek het belang van natuur in de buurt groter te zijn op plaatsen waar de lockdown strenger was: “We weten dat mensen in stressvolle omstandigheden de meeste baat hebben bij contact met natuur. De studies uit de coronacrisis lieten zien dat mensen met betere toegang tot groen een beter mentaal welzijn hadden. […] Een studie vergeleek de situaties in Spanje en Portugal. In Spanje was de lockdown veel strenger. Daar bleek het groen in eigen tuin of uitzicht vanuit huis sterker gerelateerd aan het welzijn dan in Portugal waar mensen nog naar buiten mochten”, aldus de onderzoeker.

Uitdaging

Op dit moment zijn er vooral tools die kijken naar het effect van groenvoorziening op de luchtkwaliteit, dat is iets wat duidelijk kan worden gemeten. Volgens De Vries ligt daar nog een uitdaging voor het maken van een beleid met betrekking tot de mentale gezondheid. “De veronderstelling is dat je met een grotere variatie in het aanbod van groen meer mensen bereikt”, laat hij weten.

Blauwe ruimte

Een andere factor die het mentale welzijn zou kunnen bevorderen en nog weinig onderzocht is, is de aanwezigheid van water: een zee, rivier, plas et cetera, ofwel de zogenoemde ‘blauwe ruimte’. Ook hier deed de werkgroep van Sjerp de Vries onderzoek naar: “Er is vooral gekeken naar de relatie tussen de nabijheid tot zee of uitzicht op zee en mentaal welzijn, maar dat is lastig te realiseren vergeleken met groen: het is er of het is er niet. Weinig onderzoek richt zich op kleine blauwe elementen zoals rivieren, parkvijvers en grachten. Een nieuw Europees project ‘Blue Health’ geleid door de Universiteit van Exeter kijkt hier nu naar.”

Lees hier het volledige artikel op de website van Wageningen University & Research.

In Nederland is er al steeds meer aandacht voor het belang van natuur in de geestelijke gezondheidszorg. In dit eerdere bericht lees je bijvoorbeeld meer over het project ‘Groene GGZ’ dat de komende tijd steeds verder zal worden uitgewerkt.

1 Reactie

Geef een reactie