Wegwijzer voor verbetering van depressiepreventie bij jongeren

Wegwijzer voor verbetering van depressiepreventie bij jongeren

Wegwijzer voor verbetering van depressiepreventie bij jongeren

Het Trimbos-instituut heeft een interessante ‘wegwijzer’ ontwikkeld om depressies bij jongeren uiteindelijk sneller te kunnen signaleren en hier beter op in te kunnen spelen. In samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en GGD GHOR Nederland is er een bordspel gemaakt getiteld ‘Rondom Jong’. Het doel van dit instrument is om de professionals die zich rond jongeren bevinden beter te laten samenwerken in het kader van depressiepreventie.

Het bordspel kan worden ingezet als tool om betrokken partijen bij elkaar te brengen en samen inzicht te krijgen in de verbeterpunten rond de hulp aan jongeren met depressieve klachten. Hoewel de behandeling van depressies steeds gerichter en effectiever wordt, zijn er nog veel jongeren die de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Het bordspel is zo ontworpen dat verschillende partijen zoals scholen, gemeenten en zorginstellingen met elkaar rond de tafel kunnen gaan zitten en samen de mogelijke routes gaan nalopen die jongeren met klachten moeten afleggen voor hulp. Zo kan in kaart worden gebracht wat wel goed gaat en bij welke stappen er verbeteringen nodig zijn om gemakkelijk en snel hulp te kunnen ontvangen en te kunnen bieden.

Op de website van het Trimbos-instituut kan de Rondom Jong-wegwijzer binnenkort worden besteld en zijn de digitale materialen nu al gratis te downloaden.

De wegwijzer maakt deel uit van het Meerjarenplan Depressiepreventie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees ook over het meerjarenplan om gesloten jeugdhulp aan te pakken door middel van betere samenwerking.

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie