Nieuwe plannen voor gesloten jeugdhulp

Nieuwe plannen voor gesloten jeugdhulp

Nieuwe plannen voor gesloten jeugdhulp

Via een gezamenlijk actieplan van verschillende partijen zijn vandaag maatregelen aangekondigd om kwetsbare jeugdigen in de toekomst sneller en beter passende hulp te kunnen bieden. De huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) zal hiermee worden aangepakt en gedwongen afzonderingen moeten verleden tijd worden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) hebben een plan gemaakt om in drie jaar tijd huidige projecten te versnellen en nieuwe maatregelen te treffen. De ideeën zijn opgesteld in samenwerking met onder meer gedragswetenschappers, psychiaters en andere deskundigen. Het doel is om het aantal suïcides terug te dringen – bijvoorbeeld door scholing in suïcidepreventie – en gesloten plaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Om dit te kunnen realiseren, moeten problemen tevens in een eerder stadium worden gesignaleerd en is vroegtijdig passende zorg en woongelegenheid nodig. Met het nieuwe actieplan worden gemeenten, instellingen en andere betrokken partijen gestimuleerd om samen te werken voor betere zorg voor kwetsbare jongeren.

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie