VWS organiseerde internationale conferentie Defeating Dementia

VWS organiseerde internationale conferentie Defeating Dementia

VWS organiseerde internationale conferentie Defeating Dementia

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het aantal mensen met dementie neemt wereldwijd in rap tempo toe. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) lijden er op dit moment 55 miljoen mensen aan de ingrijpende ziekte en is de verwachting dat dit tot 2050 stijgt tot 139 miljoen. Op maandag 2 oktober 2023 organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) daarom de internationale conferentie ‘Defeating Dementia’.

Doel van de conferentie was om het belang van de strijd tegen dementie te onderstrepen en de samenwerking tussen G20-landen, de zorg, het onderzoeksveld en andere belanghebbenden te versterken. Demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport was de host van de conferentie. De bijeenkomst vond plaats in het Kunstmuseum in Den Haag en werd georganiseerd door VWS in nauwe samenwerking met de World Dementia Council (WDC).

De conferentie stond in het teken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van dementiezorg, medicijnen, technologie, participatie van mensen met dementie, diagnostiek en preventie. Meer dan 120 deelnemers en sprekers bestaande uit vertegenwoordigers van G20-landen, de WHO, internationale toponderzoekers, bestuurders van zorgorganisaties, belangenorganisaties, mensen met dementie en hun mantelzorgers kwamen samen. Naast demissionair minister Helder, heeft ook demissionair minister-president Rutte gesproken tijdens ‘Defeating Dementia’. Zo’n conferentie biedt de gelegenheid om internationaal afspraken te maken over concrete acties die de dementiezorg wereldwijd verbeteren en de investeringen in wetenschappelijk onderzoek een boost geven.

Conny Helder: “De enorme uitdaging die dementie voor samenlevingen wereldwijd biedt, moet structureel meer aandacht krijgen. We zien hoopvolle ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, maar er is veel meer inzet nodig en we hebben ook haast. Als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie hebben we als Nederland ons budget voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie fors verhoogd. Maar we zullen gezamenlijk onze inspanningen moeten vergroten om het verschil te maken. Het is cruciaal dat we internationaal de krachten bundelen om het leven van mensen met dementie te verbeteren en uiteindelijk samen dementie de wereld uit te krijgen.”

Wereldwijde impact

Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor iemands leven en raakt ook zijn of haar omgeving, familie en vrienden. Door de aantasting van de hersenen nemen het geheugen, het oriëntatievermogen en het taalbegrip steeds verder af. Daardoor is er stap voor stap meer hulp en zorg nodig. In Nederland krijgt 1 op 5 mensen de hersenziekte.

De groei van het aantal mensen met dementie heeft ook een grote impact op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Naar schatting kost dementie economieën wereldwijd € 1,2 biljoen en dit zal in 2030 toegenomen zijn tot € 2,6 biljoen. Dit alles onderstreept het belang om internationaal meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek en passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Tijdens de internationale conferentie waren vertegenwoordigers van meer dan 20 verschillende landen – waaronder De Verenigde Staten, Japan, Indonesië, Saudi Arabië en Canada – hierover in gesprek. Er werd niet alleen aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, maar ook aan preventie en technologische innovaties die mantelzorgers en zorgmedewerkers kunnen ontlasten.

Première ‘Human Forever’

Tijdens de conferentie was een verkorte versie van de documentaire ‘Human Forever’ van zorgvernieuwer Teun Toebes (24) te zien voor de aanwezige deelnemers. De documentaire gaat over de reis die hij samen met documentairemaker Jonathan de Jong maakte. Zij bezochten 11 landen over 4 continenten om te onderzoeken hoe men wereldwijd omgaat met dementie en vooral hoe we samen kunnen werken aan een hoopvolle toekomst voor mensen met de ziekte. De film zal volledig in première gaan op 9 oktober.

Verder heeft het Participatiekoor tijdens het middagprogramma een optreden verzorgd voor de aanwezige internationale vertegenwoordigers. Het koor bestaat uit mensen met dementie en ‘mantelzangers’ zonder dementie. Samen worden zij begeleid door professionele zangers (solisten), instrumentalisten en een dirigent. Onderzoek naar dit initiatief laat zien dat deelname aan het koor onder andere zorgt voor verbeterde cognitieve functies, sterkere sociale relaties en meer zelfvertrouwen bij mensen met dementie.

Geen reactie's

Geef een reactie