Voorlichting | Beeldverhalen en animaties over psychische problemen

Voorlichting | Beeldverhalen en animaties over psychische problemen

Voorlichting | Beeldverhalen en animaties over psychische problemen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft in samenwerking met het Trimbos-instituut nieuwe beeldverhalen toegevoegd aan het voorlichtingsmateriaal voor jongeren over veelvoorkomende psychische problemen. Eerder waren er al beeldverhalen en animaties beschikbaar over ADHD, depressie, autisme, gedragsstoornissen en trauma; nu zijn er twee beeldverhalen bijgekomen over kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KOV).

“Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren die laaggeletterd zijn en jongeren die nieuw zijn in Nederland, zoals vluchtelingen”, schrijft het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. “Een deel van hen heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen en toe te passen. Zij beheersen de taal vaak onvoldoende om complexe informatie over gezondheid, ziekte en zorg te begrijpen. Daarnaast kennen ze de weg door het Nederlandse zorgsysteem onvoldoende.”

“Dit is des te schrijnender doordat zij door hun levensomstandigheden juist een grotere kans lopen op psychische problemen. Denk aan de blootstelling aan traumatische gebeurtenissen voorafgaand aan en tijdens hun vlucht, en aan de vaak stressvolle omstandigheden tijdens de asielaanvraag.” Het Kenniscentrum ontwikkelde daarom voor deze doelgroep begrijpelijk informatiemateriaal over veelvoorkomende mentale problemen, in de vorm van beeldverhalen en animaties. Dit voorlichtingsmateriaal is onder andere inzetbaar bij huisartsenpraktijken, scholen, wijkteams en jeugdhulp. Ook is het geschikt voor ouders met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Om het materiaal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, zijn er meerdere versies in vier verschillende talen: Nederlands, Pools, Tigrinya en Arabisch.

KOPP/KOV

Met de recente uitbreiding van de beeldverhalen is er nu tevens informatie beschikbaar voor jongeren met kwetsbare ouders. De verhalen helpen kinderen en jongeren om psychische aandoeningen en verslavingsproblematiek bij hun ouders beter te begrijpen en krijgen informatie over hoe ze hulp kunnen zoeken. Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: “De nieuwe beeldverhalen en animaties zijn handige tools om te gebruiken in de praktijk. Ze geven jongeren herkenning, zodat ze zich niet meer alleen of schuldig hoeven voelen. De jongere ziet een situatie waarin een ouder psychische problemen of een verslaving heeft. Ouders en jongeren krijgen tips om met hun situatie om te gaan. Na het zien van de beeldverhalen, weten ze bij wie ze terecht kunnen.”

Meer informatie over de nieuwe beeldverhalen die zijn toegevoegd, vind je in dit nieuwsbericht. Of ga direct naar het volledige aanbod van beeldverhalen en animaties bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Geen reactie's

Geef een reactie