Verwarde mensen beter begeleid

Verwarde mensen beter begeleid

De Volkskrant meldt dat het aantal meldingen van verward gedrag de laatste jaren fors is gestegen. In een poging tot een ‘sluitende’ aanpak te komen, werd twee jaar geleden het Schakelteam Personen met Verward Gedrag opgezet. Maar ruim een derde van de gemeente heeft deze aanpak nog niet op orde. Hoe kan dat, en hoe moeten verwarde personen wél worden begeleidt? De Volkskrant geeft antwoorden op 5 vragen hierover: Verwarde mensen worden beter begeleidt 

1 Reactie

Geef een reactie