Verslavingszorg onder grote druk door tweede coronagolf

Verslavingszorg onder grote druk door tweede coronagolf

Verslavingszorg onder grote druk door tweede coronagolf

Amsterdam, 17 december 2020

De Nederlandse verslavingszorg staat onder grote druk nu de tweede golf van de coronapandemie aanhoudt. AfkickkliniekWijzer, een onafhankelijke verslavingszorgvergelijker, inventariseerde de impact: de beperkende maatregelen resulteren in langere wachtlijsten, uitgeklede behandelingen en een algeheel verminderde capaciteit.

Verminderde capaciteit verslavingszorg

De verspreiding van het coronavirus moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom zijn ook zorgaanbieders binnen de verslavingszorg gebonden aan beperkende maatregelen. De capaciteit van vrijwel alle afkickcentra en verslavingsklinieken in Nederland is afgeschaald naar maximaal 75% van de reguliere capaciteit. Alleen op deze manier kan de 1,5 meter afstand gewaarborgd worden. Een direct gevolg is dat momenteel alleen mensen met een acute zorgvraag toegelaten kunnen worden tot behandelingen in afkickklinieken.

Vrijwel alle verslavingszorg vindt op dit moment online plaats. Fysieke groepstherapieën, een wezenlijk onderdeel van de reguliere zorg, zijn tot nader order geschrapt. Een-op-een sessies met therapeuten en psychologen vinden, net als alternatieve vormen van groepssessies, plaats via Zoom en Teams.

“Het ontbreken van fysiek contact tussen lotgenoten mag niet onderschat worden: een verslaafde heeft steun nodig. Het uitblijven van een arm om je schouder benadeelt het herstel”, zegt Jeroen Neef van AfkickkliniekWijzer. “De beperkende maatregelen vergroot de afstand tussen cliënten, lotgenoten en behandelaren.”

Buitenlandse klinieken onbereikbaar

Ook hebben afkickklinieken en behandelcentra in Nederland te maken met een toenemende zorgvraag, doordat buitenlandse klinieken hun deuren hebben moeten sluiten. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse verslavingszorg vindt normaal gesproken in het buitenland plaats.

Zuid-Afrika en Thailand zijn landen met een aantal grote behandelcentra, gericht op Nederlandse hulpvragers. Beide landen zijn op dit moment onbereikbaar voor Nederlandse cliënten. Deze mensen zijn nu toegewezen op de Nederlandse behandelcentra, waardoor de binnenlandse zorgcapaciteit verder onder druk komt te staan.

Toename hoeveelheid terugvallen

Door de coronacrisis worden we gedwongen om een soberder leven te leiden en meer thuis te zitten. Verveling, eentonigheid en toenemende eenzaamheid zijn factoren met een enorme impact op mensen met verslavingsproblematiek. Het risico om te vervallen in oude patronen en destructief gedrag, neemt aanzienlijk toe.

“De emotionele stress en spanning loopt de laatste maanden bij veel mensen hoog op. Omdat drank en drugs gebruikt worden om emoties en spanning te controleren, komen veel mensen met verslavingsproblemen nu in de knel. Het risico op een terugval is momenteel enorm”, aldus Neef.

Lange wachtlijsten

De beperkende maatregelen en verminderde capaciteit resulteren logischerwijs in langere wachtlijsten. Een ambulante behandeling laat momenteel zo’n 6 tot 8 weken op zich wachten. Hulpvragers moeten 8 tot 10 weken wachten op een klinische opname in een kliniek.

Neef: “Voor mensen met serieuze verslavingsproblematiek is elke dag wachten er één teveel. We moeten ervoor waken dat de coronacrisis niet uitmondt in een crisis in de verslavingszorg.”

Over AfkickkliniekWijzer
Afkickkliniekwijzer.nl is een onafhankelijk platform met informatie over verslavingen en verslavingsklinieken. De website biedt voorlichting en een overzicht van Nederlandse afkickklinieken en behandelcentra.

Geen reactie's

Geef een reactie