Trimbos start onderzoek naar impact sociale isolatie

Trimbos start onderzoek naar impact sociale isolatie

Trimbos start onderzoek naar impact sociale isolatie

Persbericht 22 april – Trimbos-instituut

Met ingang van 13 april is het Trimbos-instituut samen met een consortium van onderzoekers geleid door de Universiteit van Amsterdam (dr. Danny de Vries en prof. Jeannette Pols) begonnen met een studie naar de sociale impact van het coronavirus (COVID-19). Om verspreiding van het virus te verminderen is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar we weten nog weinig over de gevolgen van die maatregelen op kwetsbare groepen.

Hoe gaat het met de kwetsbare groepen in coronatijden?

Ouderen hebben al minder sociale contacten, maar worden nu ook gevraagd die op afstand te houden. In verpleeghuizen mag geen bezoek meer komen. Mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking krijgen minder zorg aan huis. Wat doet dat met ze? Dagbesteding en inloopvoorzieningen zijn veelal gesloten. Daklozen zitten in een precaire situatie, net als gezinnen met jonge kinderen waar de thuissituatie niet veilig is. Wat voor problemen ervaren deze mensen? Vinden ze oplossingen hiervoor in de loop van de tijd? Hoe kan beleid ondersteunen bij het verlichten van problemen?

Uitvoering onderzoek

In deze studie spreken we mensen uit deze kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen met quarantaine en/of thuisisolatie. We ondervragen schriftelijk bijna 2000 ouderen in de thuissituatie en daarnaast bewoners met lichamelijke problemen, zorgverleners en familieleden van bewoners in verpleeghuizen verspreid over Nederland. Ook voeren we gesprekken met daklozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid en professionals in de ggz en maatschappelijke opvang. We bouwen voort op wat een nu lopende peiling onder het Panel Psychisch Gezien, een groot panel van mensen met ernstige psychische aandoeningen, aan persoonlijke gevolgen in deze coronatijd laat zien.

Onderzoeksresultaten

De eerste onderzoeksresultaten worden half mei verwacht. De datacollectie gaat door tot de zomer voor kwalitatief onderzoek en na de zomer voor de schriftelijke vragenlijsten onder ouderen. Met de verhalen en cijfers analyseren we de betekenis van sociale isolatie voor kwetsbare groepen en ontwikkelen we suggesties voor beleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek sociale isolatie bij ouderen neem contact op met dr. Henriëtte van der Roest. Voor meer informatie over het onderzoek naar kwetsbare groepen met ernstige psychische problemen en daklozen neem contact op met prof. Hans Kroon. Voor algemene informatie over dit onderzoek ga naar www.coronatijden.nl. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.

Auteurs: prof. Hans Kroon en dr. Henriëtte van der Roest

Meer corona-onderzoek

Vanuit het Trimbos-instituut willen wij zo goed mogelijk zicht krijgen op de impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid en het gebruik van tabak, alcohol en drugs. Omdat iedere groep zijn eigen problematiek, kenmerken en benaderwijze heeft, is het niet mogelijk om dat met één onderzoek te meten. De komende periode zullen wij daarom verschillende onderzoeken starten. We hebben de onderzoeken zoveel mogelijk gekoppeld en onderling op elkaar afgestemd. Uiteindelijk doel is om via de gezamenlijke onderzoeken als Trimbos-instituut een zo volledig én doelgroepspecifiek mogelijk beeld te kunnen geven van de impact van de coronacrisis.

Geen reactie's

Geef een reactie