Toolkit Duurzaamheid ontwikkeld voor ggz-organisaties

Toolkit Duurzaamheid ontwikkeld voor ggz-organisaties

Toolkit Duurzaamheid ontwikkeld voor ggz-organisaties

Bron: de Nederlandse ggz

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen heeft de Nederlandse ggz de toolkit Duurzaamheid ontwikkeld. Deze toolkit bevat specifieke informatie voor ggz-organisaties over verplichtingen en wetgeving, hulpmiddelen voor verduurzaming, inspirerende voorbeelden en handige websites. De toolkit is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, die door de Nederlandse ggz is ondertekend in 2022. Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met ActiZ en VGN, die vergelijkbare toolkits voor de sector hebben opgesteld.

Transformatie naar duurzame zorgsector in 2050

In de Green Deal benadrukken alle betrokken partijen dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán. De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid en zorgt ervoor dat de zorgvraag groeit. De zorgsector draagt zelf bij aan klimaatverandering door onder meer de hoeveelheid CO2 die zij uitstoot en de hulpmiddelen die zij vaak na eenmalig gebruik weer weggooit. Deze paradox moeten we doorbreken. Samen kunnen we een transformatie in gang zetten naar zorg met een minimale impact op klimaat en leefomgeving in 2050.

Inhoud toolkit duurzaamheid

In de toolkit worden de doelen en acties aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal toegelicht. Zo staan de voorbeelden, handige websites en concrete acties per thema op één plek. Met deze toolkit hopen we iedere zorgorganisatie in de ggz uit te dagen om zoveel mogelijk acties af te vinken. De stevige verduurzamingsopgave vraagt namelijk om onmiddellijke actie en versnelling. De toolkit is een basisdocument dat zorgorganisaties kan helpen bij het verder invullen van de duurzaamheidsstrategie.

De thema’s uit de Green Deal die in de toolkit aan bod komen zijn:

1. Bevorderen van gezondheid
2. Bewustzijn en kennis vergroten
3. Verminderen van CO2-uitstoot
4. Circulair werken
5. Verminderen van milieubelasting door medicatie(gebruik)

Bekijk hier de toolkit ‘Samen werken aan duurzame zorg’.

Geen reactie's

Geef een reactie