Theatraal contextprogramma: De week van magisch denken 12-14 mei

Theatraal contextprogramma: De week van magisch denken 12-14 mei

Theatraal contextprogramma: De week van magisch denken 12-14 mei

Persbericht Alexandra Broeder | Tijd van de Wolf

Doodsverlangen, doodsangst en de (on)mogelijkheid tot leven. Het theatrale contextprogramma De week van magisch denken draait om grote thema’s. Centraal staat het project dat theatermaker Alexandra Broeder maakt met de 22-jarige Anouk van Kampen: The Gift. In The Gift neemt Anouk ons mee in haar gedachtewereld over leven en dood. Want wat als je sterk voelt dat het leven niet voor jou bedoeld is, dat je het niet kunt dragen? In verschillende bijeenkomsten en met uiteenlopende gasten wordt het gesprek aangegaan over euthanasie bij psychisch lijden, zingeving en co-creatie met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Alexandra en haar team maken voorstellingen op het snijvlak van kunst en psychiatrie. Het zijn parallelle werelden die bevolkt worden door jongeren met een psychische ontwrichting. Als duistere gidsen brengen zij de bezoeker in contact met hun eigen donkerte en kwetsbaarheid. Eerder werkte Anouk al mee aan Alexandra’s projecten The Well (2017) en The Tree (2018/2019), beide i.s.m. Frascati Producties. Alexandra ontving in 2019 de Gieskes Strijbis Podiumprijs voor haar werk in het algemeen en de samenwerking die zij is aangegaan met de psychiatrie in het bijzonder.

The Gift

Anouk beschikt over een allesoverheersende gave die zo zwaar weegt dat ze niet meer wil en kan leven. Recent meldde ze zich aan bij Expertisecentrum Euthanasie. In De week van magisch denken neemt iedere avond een andere gast plaats op het podium om samen met Anouk en Alexandra in veiligheid en gelijkwaardigheid te reflecteren op de vragen die Anouk in haar performance opwerpt. Hoe werkt magisch denken – de overtuiging dat gedachten, woorden en handelingen bepaalde gebeurtenissen kunnen oproepen of verhinderen? Hoe denken we over doodsverlangen bij psychisch lijden, zeker als het gaat om een jonge vrouw die nog een heel leven voor zich heeft? En hoe gaan we in de maatschappij om met lijden? Gasten zijn: hoogleraar informele zorg en zorgethiek Prof. Anne Goossensen, psychiater en second opinion-arts Menno Oosterhoff en ethicus Rosalie Pronk.

Rituele samenkomst

Hoe gaan wij om met het leven, onze kwetsbaarheid en de dood, nu onze maatschappij steeds meer de verbinding met het geloof is kwijtgeraakt? Om dit te onderzoeken organiseren Alexandra Broeder en Frascati een ritueel gesprek. Deze samenkomst wordt vormgegeven in nauwe samenwerking met theoloog en programmamaker Arjan Broers, pastor bij de progressieve Dominicuskerk in Amsterdam. Na afloop is er soep, wijn en brood en kan de voorstelling The Gift bezocht worden.

Expertmeeting en podcast

Op zaterdag vindt een besloten bijeenkomst plaats met hoogleraar jeugdpsychiater Arne Popma, kunstinstellingen, jonge makers en ggz-instellingen om in gesprek te gaan over de ethische kanten van co-creatie met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens De week van magisch denken worden ook de eerste afleveringen gelanceerd van de podcast Magisch Denken: een serie waarin Alexandra met diverse gasten in gesprek gaat over psychisch lijden, leven en dood.

Alexandra Broeder’s LAB

De week van magisch denken is de eerste uitingsvorm van de programmalijn LAB binnen het werk van Alexandra Broeder, ontstaan uit De (on)vertelde stad van Frascati. Jongeren met een psychische kwetsbaarheid die eerder in het werk van Alexandra optraden, vormen binnen LAB een denktank. In maandelijkse bijeenkomsten wordt afgetast welke thema’s zij artistiek willen onderzoeken en binnen een contextprogramma willen aankaarten. Deze programmalijn wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Doen voor de periode 2022-2023, waarbinnen vier contextprogramma’s plaatsvinden.

Data en meer informatie

Week van magisch denken – theatraal contextprogramma
12 t/m 14 mei 2022

THE GIFT
12 t/m 14 mei | 20:00
Frascati 4, Nes 71, 1012 KD Amsterdam
Kaarten

RITUELE SAMENKOMST I.S.M ARJAN BROERS
13 mei | 17:30
Maaltijd | 18:30
Locatie: Frascati Theater Amsterdam
Kaarten

Credits The Gift

Concept: Alexandra Broeder en Anouk van Kampen | Regie: Alexandra Broeder | Spel: Anouk van Kampen | Scenografie: Sacha Zwiers | Muziek: Roald van Oosten | Dramaturgie: Berthe Spoelstra | Regieassistentie en productie: Nikita Oldert | Zakelijke leiding: Wilma Kuite / Alles voor de kunsten | Campagnebeeld: Kamerich&Budwilowitz | Coproductie: Stichting Tijd van de Wolf en Frascati Producties

* Noot van de redactie: Heb je gedachten over zelfdoding, heb je hulp nodig of maak je je zorgen om een naaste? Neem (anoniem) contact op met 113 Zelfmoordpreventie via chat, of bel 113 of het gratis nummer 0800-0113. De hulplijn is 24/7 geopend. *

Geen reactie's

Geef een reactie