Stressreductie door Labyrint

Stressreductie door Labyrint

Huh?
Onderzoekers van Psychologenpraktijk Ruud Vis, Stichting Zorgbalans en de Vrije Universiteit hebben gekeken naar cognitieve en affectieve effecten van het lopen in een labyrint. Gilles Kok en Ruud Vis toetsten de hypothese dat het labyrint een faciliterende werking heeft op prestaties op de Stroop kleur-woord test. Daarnaast onderzochten zij of het lopen van het labyrint affectverhogend werkt. Hiervoor verdeelden zij de 18 proefpersonen in een ondergemiddelde en bovengemiddelde affectgroep.

Resultaten
De onderzoekers zijn voorzichtig met de interpretatie van de uitkomsten omdat er slechts 1 cognitieve taak is afgenomen en er relatief weinig proefpersonen waren. Ze stellen dat er geen significante invloed van het labyrint werd gevonden op de Strooptaak maar dat het labyrint voor de ondergemiddelde affectgroep een positieve uitwerking op affect heeft. Dit affectverhogende effect werd niet gevonden voor de bovengemiddelde affectgroep.

Stressreductie door labyrint
Eén van de conclusies van de onderzoekers is verder dat de bevindingen het stressreducerende effect van het labyrint volgens Griffith (2003) ondersteunen. De onderzoekers doen in hun artikel geen uitspraken over de mogelijkheden van het labyrint voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Het hele artikel is te lezen in de december uitgave van GGZ Vaktijdschrift 2019.

GGZ Vaktijdschrift nummer 4

Tags:
,
Geen reactie's

Geef een reactie