Slaapgedrag van thuiswerkers tijdens corona-lockdown

Slaapgedrag van thuiswerkers tijdens corona-lockdown

Slaapgedrag van thuiswerkers tijdens corona-lockdown

De coronacrisis heeft zowel een positieve als een negatieve invloed gehad op onze slaap, zo blijkt uit een internationaal onderzoek naar slaapgedrag. Het thuiswerken zorgde bij veel mensen voor een efficiëntere dagindeling – onder andere door het wegvallen van reistijd en meer flexibiliteit in werkuren – waardoor men bijvoorbeeld langer of op andere tijden kon slapen. Anderzijds zorgde de lockdown juist voor verergering van klachten bij mensen die al eerder last hadden van slaapproblemen.

Eos Wetenschap sprak deze week met slaapgeneeskundige Olivier Mairesse, die de leiding had over het onderzoek waarin ruim 7000 mensen gevraagd is naar hun slaapgedrag ten tijde van de coronamaatregelen. Sommige respondenten gaven aan thuis minder stress te ervaren, bijvoorbeeld omdat het risico op besmetting hier minder hoog was. Toch zorgde de lockdown in het algemeen ook voor zorgen en onzekerheid, wat wellicht ten grondslag ligt aan de slapeloze nachten bij andere ondervraagden.

In het interview gaat Mairesse dieper in op slaapproblemen, en geeft hij tips die kunnen helpen om beter te slapen. Zo legt hij uit dat veel mensen die moeite hebben om in slaap te komen, eigenlijk op het verkeerde moment naar bed gaan, namelijk te vroeg. Doordat ze al in bed liggen voordat het lichaam echt toe is aan slaap, wordt het in slaap vallen bemoeilijkt. Beter is het om je wel tijdig gereed te maken om te gaan slapen, maar pas in bed te stappen op het moment dat je niet meer goed wakker kunt blijven.

Lees hier meer over het onderzoek, en beluister het interview voor extra tips en informatie.

Geen reactie's

Geef een reactie