Shrinks & Lawyers, niet zo gek

Shrinks & Lawyers, zo gek nog niet

Shrinks & Lawyers, niet zo gek

Het is begin 2008, Mr. Petra (th.) Dijk en Psycholoog Mark Hagens komen tot een conclusie. Veel psychologische problematiek valt samen met financiële problemen en vice versa.

Vanuit haar juristenpraktijk krijgt Mr. Petra (th.) Dijk vaak te maken met ruziënde werkgevers en werknemers. Financiële afwikkeling van zaken spelen op het eerste gezicht een grote rol. Toch merkt zij dat de communicatie tussen de partijen verandert wanneer ze goed de tijd neemt om alle standpunten in zich op te nemen en de partijen uitnodigt om eens vrij met elkaar te komen praten over het ontstaan van de problemen. Haar open houding en zakelijke frisse blik geeft zichtbaar ruimte voor het meedenken met de ander.

Mark Hagens ziet in zijn praktijk veel mensen lijden onder de gevolgen van geldgebrek. Cliënten melden zich aan met angstklachten, depressie of soms zelfs psychoses. Zorgen om geld speelt in meer dan de helft van de gevallen een rol volgens Mark.

Petra en Mark starten een bedrijf ‘Shrinks and Lawyers’ in hun kantoor op de Oosterparkstraat in Amsterdam. GGZ en juridische zorg onder één dak. Het doel is om samen aanwezig te zijn bij de eerste intake van cliënten uit beide praktijken. Een groot succes. Volgens Mark zie je vaak al in de eerste minuten of juridische hulp een bijdrage kan leveren aan oplossing van de problematiek.

Toch stopt het Shrinks & Lawyers initiatief in 2012. De oprichters geven aan dat het moeilijk was om het project te financieren. Zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten zagen het nut wel in van het initiatief maar zagen ook in dat werknemers mogelijk in een sterkere positie terecht zouden komen.

Dat vinden de initiatiefnemers bijzonder jammer. “Tsja, het lijkt vanzelfsprekend riskant voor een werkgever om juridische bijstand voor de werknemer te vergoeden, naast psychische hulp. De andere kant wordt dan echter even vergeten. De ontspanning die een werknemer kan voelen wanneer hij/zij goed wordt begeleid kan conflicten soms in de kiem smoren, of hoog opgelopen conflicten kunnen worden ontrafeld. Alleen de psycholoog is dan vaak niet voldoende en kan zelfs zorgen voor verdere escalatie”.  De oprichters zijn er nog steeds van overtuigd dat er grote besparing op kosten mogelijk zijn voor bedrijven en overheden. “En dan spreken we niet alleen over Euro’s. De psychische kosten van een conflict die leidt tot financiële problemen kunnen enorm zijn. En, indirect praten we dan natuurlijk toch ook weer over Euro’s”.

Hoewel het economisch volgens sommigen uitstekend gaat in Nederland en België zijn er nog altijd veel mensen die onder de armoedegrens vallen en daarmee ook psychisch in de knel kunnen komen. Naast het persoonlijke drama betekent dit ook dat de arbeidsproductiviteit afneemt. Evenals de stijgende groep armen neemt ook de druk op de GGZ toe.

Geen reactie's

Geef een reactie