Psychotherapeuten uiten zorgen over wijziging beroepenstructuur

Psychotherapeuten uiten zorgen over wijziging beroepenstructuur

Psychotherapeuten uiten zorgen over wijziging beroepenstructuur

Persbericht Actiegroep Red de Psychotherapeut

Naar aanleiding van het gepresenteerde wetsvoorstel tot wijziging van de beroepenstructuur van psychologische beroepen in de Wet BIG hebben diverse psychotherapeuten hun zorgen geuit. Zij zien serieuze problemen in de plannen die momenteel op tafel liggen, en roepen collega’s in de ggz op om gebruik te maken van de internetconsultatie om bezwaren tegen het wetsvoorstel kenbaar te maken. “Met de nieuwe beroepenstructuur in aantocht, is er een zorgelijke ontwikkeling gaande waarvoor wij je aandacht vragen. Via dit bericht roepen wij je op om samen met ons in actie te komen en bieden wij je de kans om invloed uit te oefenen op de toekomstige zorgkwaliteit binnen de ggz”, aldus de actiegroep van psychotherapeuten.

Hieronder het bericht van de psychotherapeuten waarin hun visie wordt toegelicht:

Wat is er aan de hand

Het ministerie van VWS werkt, op advies van de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en P3NL, aan een voorstel om de beroepenstructuur van psychologen te veranderen. Het komt erop neer dat zowel het beroep als de opleiding tot psychotherapeut in Nederland zal verdwijnen. De huidige beroepsbeoefenaren krijgen de mogelijkheid zich om te scholen, eerst naar het nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist, en vervolgens naar het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut. Als motivatie wordt genoemd dat de huidige situatie met verschillende typen psychologen verwarring in de hand werkt. Het laten verdwijnen van het beroep psychotherapeut zou het doorverwijzen en het vinden van passende zorg vergemakkelijken, en daarmee de zorgkwaliteit bevorderen.

Onze mening in het kort

Wij kunnen ons niet vinden in dit voorstel en zien het als een afbreuk aan de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Ook maken wij ons grote zorgen over stijgende kosten, onnodige herscholing-eisen voor therapeuten, en bovenal het nog verder stijgen van de reeds lange wachtlijsten. Tevens zetten wij grote vraagtekens bij de recht- en doelmatigheid van de wetswijziging en het huidige proces waarin deze veranderingen plaatsvinden.

Wat jij kunt doen

Op dit moment krijgen belanghebbenden (zorgprofessionals en cliënten) tot 26 februari de tijd om te reageren op het wetsvoorstel, waarin is opgenomen dat de psychotherapeut als beroep in de toekomst zal verdwijnen. Ben jij het eens met onze visie en maak je je ook zorgen, laat dan je stem horen!

Reageer via onderstaande link:
Overheid.nl | Consultatie Wet vereenvoudiging beroepenstructuur psychologische beroepen, reageren (internetconsultatie.nl)

Om het je wat gemakkelijker te maken, kun je onze reactie (gedeeltelijk) overnemen. Deze vind je hieronder. Wij denken dat het ondertekenen van de reactie met je naam de grootste impact heeft, maar anoniem reageren mag ook.

Toelichting visie psychotherapeuten

Wij zien dit voorstel niet als een vereenvoudiging, maar als een verarming van de beroepenstructuur en als een bedreiging van ons ambacht en de kwaliteit van zorg in Nederland. Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

 De nieuwe beroepenstructuur heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wij missen een grondige onderbouwing. Bovendien is er niet gekeken naar mogelijke negatieve gevolgen voor de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg.

 Er bestaan op dit moment twee basisberoepen: de psychotherapeut en de GZ-psycholoog. Het is buiten alle proporties dat van psychotherapeuten (na een opleiding van 4 jaar) geëist wordt dat zij zich alsnog omscholen tot het ándere basisberoep (een opleiding van maximaal 2 jaar), voordat zij opgeleid kunnen worden tot het nieuwe specialisme KP-PT. Dit wordt nog eens bekrachtigd door het EVC-traject voor K&J psychologen NIP, die zonder extra opleiding de registratie GZ-psycholoog ontvangen.

 Wat betreft de bijscholing naar KP-PT: er is in Nederland een grote behoefte aan inhoudelijk opgeleide behandelaren die zich richten op de behandeling van patiënten (zie de huidige, lange wachtlijsten). Het nieuwe wetsvoorstel verlegt de focus van deze behandelaren naar management en wetenschappelijk onderzoek.

 Psychotherapeuten zíjn opgeleid om hoog kwalitatieve en specialistische psychotherapeutische behandelingen te geven. Dat is het werk waartoe zij zich geroepen en aangetrokken voelen, en dit zal ook in de toekomst zo blijven. Het is een verspilling van kostbare tijd en geld om alle psychotherapeuten uitgebreid bij te scholen op het gebied van onder andere management en wetenschappelijk onderzoek, om vervolgens hetzelfde werk te blijven doen. Het heeft geen toegevoegde waarde voor de klinische praktijk, en het is niet wat de ggz nodig heeft. De huidige wachtlijsten zijn al veel te lang, en deze zullen alleen maar langer worden als psychotherapeuten zich en masse moeten gaan omscholen.

 Het was – en is – in strijd met geldende wet- en (EU-)jurisprudentie om van een hoog gekwalificeerd beroepsbeoefenaar te eisen om een aanzienlijke extra opleidingsverplichting aan te gaan, louter en alleen om hetzelfde werk te mogen blijven doen, zonder dat objectief en voldoende is aangetoond dat de kwaliteit van het werk op dit moment onvoldoende of ondermaats is. Alle huidige psychotherapeuten zullen in de toekomst hetzelfde werk blijven doen. Er is nooit aangetoond dat de kwaliteit van hun werk onvoldoende is. Het tegendeel is waar: al in 2000 oordeelde de minister dat ‘de psychotherapeut in feite werkt op “specialistisch” niveau’.

 Bovengenoemde blijkt ook uit het feit dat psychotherapeuten krachtens het Landelijk Kwaliteitsstatuut regiebehandelaar zijn in GB- en S-GGZ, en GZ-psychologen uitsluitend voor de GBGGZ.

 De haalbaarheid van het op grote schaal omscholen van psychotherapeuten naar het nieuwe specialisme KP-PT, is niet getoetst. Er zijn veel minder KP-opleidingsplaatsen dan er psychotherapeuten zijn die omgeschoold moeten worden. Landelijk zijn er ruim 5000 psychotherapeuten, waarvan 1/3 geen GZ-registratie heeft. Ruim 1500 psychotherapeuten wacht zodoende een grootschalig omscholingstraject.

 Het laten verdwijnen van het beroep psychotherapeut is niet recht- en doelmatig voor het te behalen doel: het vergemakkelijken en verbeteren van het vinden van passende zorg.

Het wetsvoorstel is ongefundeerd (de voorzieningen en overgangsregelingen zijn niet duidelijk). Wetgeving staat niet op zichzelf en zou niet als zodanig ingevoerd moeten worden. Dit zou hand in hand moeten gaan met een visie en zicht op de mogelijke maatschappelijke gevolgen. Daarnaast is het huidige voorstel niet volledig geïnformeerd te beoordelen zonder samenhang met de overgangsregelingen, welke niet zijn meegenomen in deze consultatie.

Je kunt nog tot 26 februari gebruik maken van de internetconsultatie om je visie op het wetsvoorstel kenbaar te maken.

6 Reactie's
 • Eveline van der Smit
  Geplaatst op 08:51h, 14 februari Beantwoorden

  Mijn gedachte, niet veranderen, wel eerst beter, serieus goed monitoren of de behandelingen wel goed helpen, bijdragen, adequaat zijn, dit in verband met een goede doorstroom en dus wachtlijstverkorting, kosten besparend.
  Dit meen ik uit ervaringen, omdat er mogelijk ook teveel, te lang wordt “geleuterd” en dat is niet de bedoeling, doe dat met vrienden en wat dies meer zij.
  Er moet wel degelijk gewerkt worden, een plan zijn, doel, resultaten voortgang .
  Dat moet zichtbaarbaar zijn bij de cliënt zowel als in het dossier en overeenstemmen in wederzijdse tevredenheid.

 • AMH Ewalts
  Geplaatst op 09:14h, 14 februari Beantwoorden

  De GGZ is momenteel al vrijwel onbereikbaar agv wachtlijsten. Daarom eerst die bereikbaarheid verbeteren en dan pas eisen ad beroepsgroep veranderen.
  die eisen alleen in laten gaan voor nieuw afgestudeerden. Dat laatste ging ook zo bij de invoer van het beroep van basisarts

 • Anoniem
  Geplaatst op 09:42h, 19 februari Beantwoorden

  hallo,ik heb een psycholoog.
  omdat ik een burnhout heb.
  sinds de eerste sessie,probeerde de psycholoog me zo snel mogelijk aan t werk re brengen.
  ik sond al meteen onder druk.
  en voelde me niet ontspannen.
  en kwam maar niet tot rust.
  inplaats dat hij me handvaten geeft om te herstellen en hoe ik met de problemen kan omgaan.
  De psycholoog ,vond ik niet bekwaam.
  groetjes

 • anoniem
  Geplaatst op 14:13h, 20 februari Beantwoorden

  Er is duidelijke meerwaarde dat ook psychiaters en orthopedagogen toegang blijven houden tot het vak van psychotherapeut en niet alleen psychologen, daarmee hou je het vak breed. Het gaat het in tegen medicalisering. Een psychiater die medisch onderlegd is zal eerder pillen voorschrijven dan een psychiater die ook psychotherapeut is omdat die uit een ander vaatje kan tappen. De problematiek breder kan bekijken waarbij pillen minder snel overwogen worden.

 • Anoniem
  Geplaatst op 18:05h, 20 februari Beantwoorden

  Stop deze waanzin in Nederland. Niet doen, geeft alleen maar onnodige bureaucratische en inhoudelijke en logistieke ellende!

 • Eveline B
  Geplaatst op 03:26h, 04 maart Beantwoorden

  wat is dit voor een slechte site?!! typisch ggz, een steen in een vijver gooien en geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen!! wat de ggz heeft deze site ge opend!! voor het geval jullie weer mij of een andere vrager beschuldigen van een reactie, weerwoord , vraag of een ander schrijven.
  jullie zullen de verantwoordelijkheid van al deze door jullie gecreëerde ellende terug krijgen, Veelvuldig!!

Geef een reactie