Plannen om DBC’s minder bepalend te maken bij zorgvergoeding

Plannen om DBC’s minder bepalend te maken bij zorgvergoeding

Plannen om DBC’s minder bepalend te maken bij zorgvergoeding

Zorgverzekeraars willen bij het vergoeden van behandelingen minder uitgaan van de huidige DBC-structuur en meer naar de zorgvraag van de cliënt kijken. Hierover schreef Skipr afgelopen week, naar aanleiding van uitspraken vanuit het bestuur van CZ en VGZ.

Tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden bij de huidige werkwijze in de ggz afspraken gemaakt voor vergoedingen die gebaseerd zijn op richtlijnen vanuit de DSM-5, een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen. Op basis van dit classificatiesysteem zijn diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) samengesteld, die aan de behandeling van cliënten gekoppeld worden. Op dit moment zijn de DBC’s bepalend voor de vergoedingen die cliënten krijgen vanuit zorgverzekeraars.

Wetenschap versus realiteit

Volgens hoogleraar Floortje Scheepers, gespecialiseerd in innovatie binnen de ggz, moet er meer kennis en inzicht vanuit de praktijk worden toegepast: “Protocollen en richtlijnen zijn gebaseerd op een gestolde wetenschappelijke werkelijkheid. […] Hiermee gaan wetenschappelijk vastgelegde gegevens te vaak voorbij aan de dynamiek en de complexiteit van het echte leven.” Wetenschappelijke bevindingen zouden beter gecombineerd moeten worden met ervaringen van patiënten en zorgverleners in de praktijk.

Ook bestuursvoorzitter van CZ Joep de Groot deelt deze mening: “De DSM en DBC’s zijn makkelijk controleerbaar. Echter lijkt de controleerbaarheid daarmee belangrijker te worden, dan waarvoor we hier allemaal zijn. […] Het gaat niet ultiem om controle, maar om de patiënt. Als we het vertrouwen kunnen hebben in elkaar, dat we het goede werk voor de patiënt doen, op een doelmatige manier, dan moet de verzekeraar ook een stapje terug durven zetten.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan een nieuwe methode die gebaseerd is op het Engelse zorgsysteem. Hierbij staat de zorgvraag centraal als richtlijn voor vergoeding, in plaats van de diagnose zoals deze is vastgelegd in een DBC. Binnenkort kunnen we meer informatie verwachten over de plannen van de NZa.

Lees het volledige bericht op de website van Skipr.

Geef een reactie