Persoonsgegevens delen of niet; omgang met persoonsgegevens door triagisten van de crisisdienst

Persoonsgegevens delen of niet; omgang met persoonsgegevens door triagisten van de crisisdienst

Monique Bijkerk is als triagist en ambulant verpleegkundige werkzaam bij GGZ-instelling Arkin. Anke van Gorp is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht

In GGZ Vaktijdschrift nummer 9 beschrijven Monique Bijkerk en Anke van Gorp dilemma’s bij GGZ crisisdienst-verpleegkundigen die beslissingen nemen over het wel of niet delen van persoonsgegevens met ketenpartners. 

GGZ verpleegkundigen die voor een crisisdienst werken moeten tijdens hun werk beslissingen nemen over het wel of niet delen van persoonsgegevens met ketenpartners. In de literatuur zijn randvoorwaarden gevonden voor het doorbreken van het medisch
beroepsgeheim. De GGZ verpleegkundigen wisten niet of hun instelling een beleid heeft op dit gebied. Ze maken zelf per casus een inschatting, op basis van ingeschat gevaar, inschatting wat nodig is voor goede zorg en het belang van samenwerking met de ketenpartner. Die inschatting kan dus per GGZ verpleegkundige anders uitvallen. Welke gegevens dan precies gedeeld worden laten de GGZ verpleegkundige afhangen van ingeschatte relevantie van gegevens en hoe recent ze zijn. Het delen van persoonsgegevens met ketenpartners wordt niet structureel vastgelegd in dossiers. De GGZ verpleegkundigen gaan ervan uit dat ketenpartners zelf de betrokkene op de hoogte stellen.

De auteurs concluderen dat het belangrijk is dat verpleegkundigen zich alleen al door het uitvoeren van het onderzoek meer bewust zijn geworden over het thema. Als speerpunten om aan te werken zijn naar voren gekomen:

Bekijk het volledige artikel in pdf (originele publicatie)
https://doi.org/10.31739/GGZV.2023.1.20 
Persoonsgegevens delen of niet; omgang met persoonsgegevens door triagisten van de crisisdienst

Meer gratis artikelen van GGZ
GGZ Vaktijdschrift (sinds 2018)

Applied Neuroscience And Mental Health (sinds 2021)

Geen reactie's

Geef een reactie