Persbericht mbt Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Inspectie

Persbericht mbt Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De nationale zorggids meldt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aanwijzing heeft gegeven aan Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De praktijk mag geen nieuwe patiënten aannemen totdat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn weggenomen. Dit meldt IGJ.

Bonroy Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Breda. Bonroy Kinder en Jeugdpsychiatrie voldoet niet aan een aantal richtlijnen. In de praktijk werkt één psychiater. Hij onderzoekt en behandelt kinderen en jeugdigen tussen de 2 en 26 jaar. De psychiater heeft aangegeven zijn werkzaamheden eind 2018 te beëindigen. De aanwijzing die de inspectie heeft gegeven geldt onverminderd.

De inspectie heeft de praktijk 4 keer bezocht voor inspectie naar aanleiding van meldingen. Na gesprekken met de zorgverlener en bekijken van patiëntdossiers bleek dat er tekortkomingen zijn in de thema’s deskundigheid, patiëntdossier en medicatieveiligheid. Door niet te voldoen aan de inhoud van de richtlijnen, ontstaan volgens de inspectie risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Bonroy Kinder en Jeugdpsychiatrie krijgt drie maanden de tijd om vier verbeterpunten door te voeren. Als de zorginstelling niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Geen reactie's

Geef een reactie