Ontwikkelingen in de ggz: de zorgbeveiliger

Ontwikkelingen in de ggz: de zorgbeveiliger

Ontwikkelingen in de ggz: de zorgbeveiliger

De Groene Amsterdammer en Trouw hebben in samenwerking met Investico onderzoek gedaan naar het opkomende fenomeen van de ‘zorgbeveiliger’ in de geestelijke gezondheidszorg. Ze worden steeds vaker ingeschakeld voor ondersteuning in ggz-instellingen, maar op de vraag wat deze functie precies inhoudt kan nog geen eenduidig antwoord worden gegeven.

In grote lijnen is de zorgbeveiliger in het leven geroepen om de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers in de ggz te vergroten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ingrijpen bij agressie, maar ook bij meer algemene klusjes helpen als er handen tekort zijn of een luisterend oor bieden – los van de behandeling die patiënten van therapeuten krijgen. Overal wordt echter op een andere manier invulling gegeven aan het takenpakket van de zorgbeveiliger, en worden er verschillende namen aan de functie gegeven.

Vaak hebben de zorgbeveiligers een andere achtergrond en hebben ze weinig tot geen ervaring in de geestelijke gezondheidszorg; sommigen hebben bijvoorbeeld een verleden bij de politie of in de beveiliging in het algemeen. Ook zitten er grote verschillen in het soort opleiding dat gevraagd en aangeboden wordt voor zo’n ondersteunende functie in de ggz. Hierdoor heerst er nog veel onduidelijkheid en discussie over wat de zorgbeveiliger kan of zou moeten betekenen.

Op de website van De Groene Amsterdammer is een uitgebreid en interessant artikel te lezen over de ontwikkelingen van en het onderzoek naar de zorgbeveiliger. Hierin worden tevens de (veelal mislukte) pogingen om de isoleercel – ook wel separeercel genoemd – af te schaffen besproken.

Luister ook naar de podcast van De Groene Amsterdammer over de bevindingen van onderzoekers Roos Menkhorst en Catrien Spijkerman.

1 Reactie

Geef een reactie